Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het bestemmingsplan, dat de aanleg van een golfbaan aan de Bunschoterstraat mogelijk maakt.

Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief was de gemeenteraad nog niet akkoord met het bestemmingsplan. Na goedkeuring door de raad wordt de aanleg van een golfbaan met negen holes, een drivingrange en een indoorbaan mogelijk.

In het ontwerpbestemmingsplan werd er nog vanuit gegaan dat turnvereniging GymXL gebruik zou maken van de hallen aan de Bunschoterstraat. In september 2010 heeft GymXL echter laten weten dat zij definitief niet zal verhuizen naar de Bunschoterstraat. De kosten voor de verbouwing van de hallen leiden tot een hogere huur dan GymXL kan opbrengen.

Golfexploitant Schoemaker heeft daarop verzocht om de hallen voor indoorgolf en opslag te mogen gebruiken. Daar is in het huidige bestemmingsplan rekening mee gehouden.

Tekst: Lutske Bonsma.