1408020960toekomstigegolfbaanDe afgelopen maanden was er veel commotie over de aanleg van een golfbaan in Hoogland-West. Tegenstanders gingen langs de deuren met pamfletten en een handtekeningenlijst; een politieke partij belegde een informatieavond. Ook de media lieten zich niet onbetuigd. Je zou haast denken dat heel Hoogland tegen de aanleg van een golfbaan was.

Er waren echter ook voorstanders, hoewel die zich niet zo nadrukkelijk uitlieten over hun voorkeur. Het zal toch niet zo zijn, dat voorstanders geen ‘goede Hooglanders’ zijn en dat zij Hoogland-West geen warm hart toedragen?

De meeste Hooglanders hebben zich gematigd opgesteld in de veronderstelling dat het aanleggen van een 9 holes golfbaan ook wel zijn voordelen kon hebben en dat de strook weiland langs de provinciale weg nou niet direct als natuurgebied kan worden aangemerkt. De gemeenteraad is verdeeld. Met name de linkse partijen zijn overwegend tegen de aanleg, terwijl een paar fracties nog terughoudend zijn. De laatste weken horen we er weinig meer van en de indruk wordt gewekt dat de besluitvorming hierover nog enige tijd op zich laat wachten.

Bij de VDH zijn nauwelijks reacties binnengekomen, zodat je zou kunnen zeggen dat het onderwerp minder speelt dan men uit de reacties in de kranten zou verwachten. Uw bestuur heeft uiteraard aandacht voor de mogelijke aanleg van een golfbaan en het onderwerp stond dan ook op de agenda en werd uitgebreid besproken. In principe is het VDH-bestuur vóór de aanleg, mits? In dit ‘mits’ zit veel besloten. De aanleg van een golfbaan kan positief uitvallen, mits aan een aantal voorwaarden kan worden voldaan, zoals:

  • Het terrein toegankelijk blijft, óók voor niet leden.
  • Het grasland uitgerust wordt met heesters, bomen en waterpartijen, dus een parkachtige uitstraling krijgt.
  • De toegang alleen via de Bunschoterstraat plaatsvindt.
  • De autostalling in de grote loods wordt opgeheven.
  • Het clubhuis niet de allure krijgt van een partycentrum, met veel bijgebouwen e.d.

Kortom, als dit stuk weiland aantrekkelijker kan worden gemaakt, zal ook de entree van Hoogland via de provinciale weg een beter aanzien krijgen.

Onze conclusie was en is dat wij wachten op een definitief ontwerpplan, voordat wij reageren. Stuit dit plan op teveel bezwaren en zou dit de rest van Hoogland-West aantasten, dan zullen wij als VDH-bestuur de gemeente hierop aanspreken.

Tekst: Rolf van Heel