Tot het ‘inburgeringprogramma’ van Lucas Bolsius, de nieuwe burgemeester, hoorde uiteraard een kennismaking met Hoogland. Bolsius en wijkwethouder Sebastiaan van ’t Erve fietsten op uitnodiging van de VDH door Hoogland en buitengebied.

Op een mooie nazomerdag, een maand of drie geleden alweer, maakten burgemeester Bolsius en wijkwethouder Van ’t Erve (nader) kennis met Hoogland en Hoogland-West. In verschillende kranten is hieraan aandacht besteed, maar voor de volledigheid volgt hieronder nog een kort verslag.

Na een kop koffie en Hooglands lekkers bij De Faam ging het gezelschap op pad. Al snel stopten we bij kerk De Inham, waar André Brundel vertelde over de verkeersproblematiek op de Hamseweg. Daarna fietsten we via de Van Boetzelaerlaan naar Hoogland-West. Langs Café ’t Hoekje en de Kapel van Coelhorst naar de boerderij van Wim van den Heuvel, waar een aantal dames bezig was met de versierselen voor het Oogstdankfeest in de Martinuskerk. Na een uitleg van de dames en de uitnodiging voor het bijwonen van de kerkdienst aan de burgemeester, vertrokken we weer.

De volgende stop was bij Gerard Kok, wiens huis door de nieuwe golfbaan omringd zal worden. De heer Kok verraste de burgemeester met een doosje kakelverse eieren, die onder de snelbinders werden meegenomen. Via de Zevenhuizerstraat en een stukje Bieshaarlaan kwamen we bij het grasveld waar de noodwinkel van de Albert Heijn geplaatst wordt. Hier gaf eigenaar Nol Köhler een toelichting op de bouwplannen. Via de Esdoorn-laan en de Engweg eindigde de fietstocht op de Kerklaan, waar Cees van Loen van de Historische Kring Hoogland de burgemeester te woord stond.

Bij het afscheid kregen burgemeester en wethouder een Hooglandse vlag uitgereikt. De burgemeester kon niet beloven dat hij die boven zijn bed zou hangen, maar wel dat hij er een mooie plek voor zou zoeken.

Tekst: Lutske Bonsma.

141130062Uitlegopdekerklaan