Op 25 augustus was er een bijeenkomst in de Neng met bezorgde buurtbewoners rondom de Martinuskerk, de Neng en de Engweg.

Verslag van de bijeenkomst van bezorgde buurtbewoners en de Burgemeester.

 

Datum: 25 augustus 2011

Plaats: de Neng

Tijd: vanaf 20.00

De opkomst is groot, ruim honderd mensen hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging van de burgemeester om in gesprek te gaan over de problemen rondom de hangjongeren.

Er is pers aanwezig T.W. RTV Utrecht, Amersfoort Nu, De Hooglander Courant en het AD.

Daarnaast zijn de wijkagent en een collega, evenals jongerenwerkers aanwezig om vragen te beantwoorden.

Burgemeester Bolsius neemt het woord,

De signalen over overlast in Hoogland zijn in een eerder stadium binnen gekomen maar de laatste maanden nog indringender. Hij heeft de verslagen van de twee bijeenkomsten gelezen en bedankt de VDH dat zij alert is op de situatie zoals deze nu is.

Dhr. Bolsius heeft voorafgaand aan deze bijeenkomst met enkele jongeren gesproken die zich voor de Neng ophielden en is geschokt door wat hij hoorde, er is geen respect meer voor anderen. Hij noemt dit onaanvaardbaar, intimiderend en onaangepast gedrag. Dit zal niet langer worden getolereerd.

Er zal wel volgens de spelregels moeten worden gewerkt aangezien we in een rechtstaat leven.

Maar, zegt de burgemeester “ we will never surrender”. De grenzen van wat toegestaan is in deze, zullen worden opgezocht, er moet een oplossing komen. Hij roept op toch vooral te blijven bellen en overlast en ander ongewenst gedrag te melden, dit kan via telefoonnummer: 0900-8844 of anoniem: 0800-7000.

De burgemeester zegt toe met de ouders van de overlastplegers te gaan praten.

De bewoners die van de spreektijd gebruikmaken meldden veel, heel veel, intimidatie. Er worden ouderen lastiggevallen op het kerkhof, er wordt op de graven geplast en er worden vernielingen gepleegd. Als men hier iets van zegt volgen er bedreigingen.

Bewoners van Het Kasteel hebben ongeveer dezelfde klachten, vernielingen, openbaar groen gebruiken als toilet etc. maar hier komt nog een openbare “anatomische les” om de hoek kijken. Dit kan dus niet.

Bij de bibliotheek worden ook steevast vernielingen aangericht. De directeur van basisschool de Langenoord is ook aanwezig. Hij maakt zich grote zorgen over de veiligheid van de kinderen op het schoolplein en vraagt zich af of daar een verbodsbord kan komen.

Veel bewoners vragen zich af hoe het komt dat de overlast zo lang stand heeft kunnen houden zonder dat de politie ingrijpt, er is en wordt wel veel gebeld maar er worden geen resultaten gezien op een enkel geval na. Zij vragen zich af hoe het mogelijk is dat een duidelijk probleemgezin niet in beeld is bij bijvoorbeeld jeugdzorg. De burgemeester blijft hameren op het feit dat overlast en vernielingen moeten worden gemeld. Zo is er bijvoorbeeld nauwelijks dossiervorming over deze specifieke situatie.

Veel bewoners hebben last van een sterk teruglopend vertrouwen in de politie. De wijkagent is naar hun mening niet zichtbaar genoeg. Er wordt te weinig met hun klachten gedaan. Men heeft wel eens het idee dat er gewoon niet naar hen geluisterd wordt. Het risico dat er mensen het recht in eigen hand gaan nemen is niet uitgesloten.

Ook worden de openingstijden van het jongeren centrum van de Neng aan de orde gesteld. De jongeren werker geeft hier antwoord op: zij legt uit dat de openingstijden nu vanuit een vraag en aanbod situatie moeten komen. De mening van de bewoners is dat deze opstelling in dit geval niet gaat werken.

Wel komt er de suggestie om meer samen te gaan werken met Jong Hoogland, hier zal serieus naar worden gekeken.

Ook een gevraagd samenscholingsverbod wordt op voorhand niet uitgesloten.

De bewoners vinden dat de politie niet zichtbaar genoeg is of in sommige gevallen juist te zichtbaar. De politieagente legt uit dat er ook in burger wordt gepatrouilleerd en ook later op de avond.

Na aanleiding van de brandstichting aan Het Laar kan de politie melden dat de sporen veilig zijn gesteld en zij bezig zijn om deze misdaad op te lossen.

Het is inmiddels ruim 21.00 uur geworden en de burgemeester gaat met enkele buurtbewoners naar buiten. Bij het Rosarium en het Kasteel wordt stilgehouden. Hier kan de burgemeester zelf kennis nemen van de situatie. Bij de bibliotheek staat een groep jongeren, de burgemeester gaat hier de dialoog mee aan. Tot een constructief overleg kan niet worden gekomen.

Bij Leo’s Oord en het kapelletje wordt door de bewoners een toelichting gegeven over poging(en) tot brandstichting en vernielingen die daar met enige regelmaat worden plaatsvinden.

Vanuit ons bestuur zullen wij regelmatig bij de verantwoordelijke bestuurders en ambtenaren navragen wat de voortgang van de te treffen maatregelen is.

 

foto Frans Kreijbolder