De gemeente Amersfoort heeft een schriftelijke reactie gegeven op onze brief waarin wij stellen dat de communicatie m.b.t. de nieuwe locatie van de noodwinkel van de AH te wensen overlaat.

Ook schreven wij dat de plaatsing van de noodwinkel op het grasveld aan de Breelandhof tot grote overlast zal leiden voor bewoners van de Breelandhof, gebruikers van de sporthal en hulpdiensten. De VDH heeft aangedrongen op overleg en betere communicatie door de gemeente met bewoners en leden van de klankbordgroep Kraailandhof.

Zie: de brief van de gemeente in de bijlage: Reactiegemeenteopbrieflocatienoodwinkel