Het VDH bestuur heeft gereageerd op de brief van de gemeente, waarin het college van b. en w. stelt dat de communicatie over de nieuwe locatie van de noodwinkel van AH voldoende was.

Aangezien wij deze mening niet delen, hebben wij gereageerd om onze standpunten andermaal naar de gemeente te communiceren. Het VDH bestuur dringt aan op overleg.

Onderstaande brief is ook naar raadsleden en naar de lokale media verzonden.

Zie: Reactie VDH in de bijlage: EindversiebriefKraailandhofjuli2010