De VDH heeft een brief naar de gemeente Amersfoort geschreven m.b.t de communicatie over de locatie van de noodwinkel van de AH tijdens de herontwikkeling van de Kraailandhof.

De bedoeling is nu dat de noodwinkel niet op het plein van de Kraailandhof, maar gedurende de bouwperiode van anderhalf jaar, op het grasveld voor sporthal De Bieshaar komt. Dit zorgt in onze ogen voor veel overlast, met name voor omwonenden, gebruikers van de sporthal en hulpdiensten. Het VDH bestuur vindt dat hierover eerst overleg met omwonenden had moeten plaatsvinden.

Zie: de brief in de bijlage.

EindversiebriefKraailandhofjuli2010