Het ontwerpbestemmingsplan ‘Turnhal en golfbaan Hoogland-West’ ligt ter inzage. Hiermee worden de plannen voor een 9-holes golfbaan en de vestiging van GymXL/Nika in de voormalige manegehallen aan de Bunschoterstraat kenbaar gemaakt.

Behalve een 9-holes golfbaan komen er een drivingrange, indoor golfbaan, clubgebouw en golfwinkel aan de Bunschoterstraat. Turnvereniging GymXL/Nika vestigt zich in de voormalige manegehallen.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inkijken in Informatiewinkel De Observant. Daarnaast kan het ontwerpbestemmingsplan digitaal worden geraadpleegd via de gemeentelijke websitewww.amersfoort.nl/bestemmingsplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl Van 25 februari t/m 7 april 2010 kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar maken.

Schriftelijk, per post: Gemeenteraad Amersfoort, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Schriftelijk, per mail: w.vansanten@amersfoort.nl

Telefonisch: op dinsdag, woensdag of donderdag contact opnemen met mw. W.R.H. van Santen-Buma op (033) 469 50 93.