Het college van B en W verwacht niet vóór begin maart 2009 een besluit te nemen over het toelaten van golfactiviteiten in Hoogland-West en de vestiging van turnvereniging Gym XL in de manege aan de Bunschoterweg. Gelijktijdig wordt dan ook een besluit genomen over de uitwerkingsnotitie voor het Buitengebied-West, die wordt opgesteld door landschapsarchitect R. van Aalderen.

In opdracht van de gemeente heeft deze landschapsarchitect de mogelijke landschappelijke ontwikkeling van het buitengebied bij Hoogland-West in kaart gebracht. Met bewoners, belangenorganisaties en andere betrokkenen is gesproken over de mogelijke ontwikkelingen in het gebied, waaronder ook een golfbaan. Eind januari of begin februari 2009 zal een MER-commissie (Milieu Effect Rapportage) uitspraak doen over de plannen voor de golfbaan. Verkeerstechnisch levert die golfbaan in ieder geval geen problemen op.

Verkeerstechnisch zijn er ook geen problemen voor de verkeersafwikkeling van een eventueel nieuwe hal van GymXL. De kruispunten en de parallelweg kunnen de verkeersstromen zonder problemen verwerken. Alleen op het gebied van de subjectieve verkeersveiligheid zijn er haken en ogen. Het Cultuurtechniek en Loonwerkersbedrijf Van Dijk moet met zijn grote grondverzetmachines gebruikmaken van de parallelweg. Bij fietsers levert dat een onveilig gevoel op. Als GymXL aan de Bunschoterweg komt, zal worden gekeken welke maatregelen mogelijk zijn en welke financiële consequenties dat met zich meebrengt.

Bron: De Stad Amersfoort van 16 januari 2009