1325023719hgldc08De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) zet zich in voor zaken die alle Hooglanders of een groot deel van de Hooglanders raken. Daarbij streeft de VDH ernaar het dorpse karakter van Hoogland zoveel mogelijk te behouden, maar dat betekent niet dat wij nieuwe ontwikkelingen tegen willen houden. Momenteel verandert er ogenschijnlijk niet zo veel in ons dorp, maar er zijn plannen genoeg! Je zou bijna denken dat de recessie aan Hoogland voorbijgaat.

Met deze nieuwsbrief houden wij u weer op de hoogte van de ontwikkelingen. U kunt o.a. een artikel over de herontwikkeling van winkelcentrum Kraailandhof lezen. Het VDH-bestuur volgt de ontwikkelingen en is vertegenwoordigd in de Klankbordgroep, die meepraat over de inrichting van het winkelcentrum en de directe omgeving. Dit is weer een unieke kans voor Hoogland om de diverse problemen die zich daar momenteel voordoen, in één keer structureel op te lossen.

Onze vernieuwde site wordt veel bezocht; hebt u hem al ontdekt? Kijkt u eens op www.dorpsbelangenhoogland.nl en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Om de taken van de vereniging goed te kunnen blijven doen, is het belangrijk om ook nieuwe leden te krijgen. Kijkt u eens om u heen en maak andere mensen attent op het nut en de noodzaak van de VDH. Voor de bijdrage van € 5,– per jaar hoeft men het niet te laten.

Mocht u zelf meer betrokken willen zijn bij Hooglandse onderwerpen, dan kunt u zich ook aanmelden als bestuurslid en actief meepraten in de ontwikkeling van Hoogland. De continuïteit van de VDH is alleen gewaarborgd als er een gezonde doorstroming in het bestuur kan plaatsvinden en daarom doe ik een oproep aan nieuwe bestuursleden om zich bij ons te melden.

 

In deze nieuwsbrief vindt u een aantal artikelen, die wij u niet willen onthouden. Mocht u naar aanleiding van één van de artikelen vragen en of opmerkingen hebben, dan horen wij dit graag van u. Uw mening is voor ons als bestuur belangrijk.

Namens het gehele bestuur wens ik u prettige feestdagen en een gezond 2009.

Gerrit van Nieuwenhuizen, voorzitter.