De VDH zet zich al ruim 20 jaar in voor zaken die alle Hooglanders of een groot deel van de Hooglanders raken. Ruim 600 mensen zijn lid en steunen de vereniging. Lokale politieke partijen zijn hier stiekem jaloers op, omdat hun achterban vele malen kleiner is.
De VDH streeft ernaar het dorpse karakter van Hoogland zoveel mogelijk te behouden. Momenteel verandert er schijnbaar niet zo veel in ons dorp. Maar wij blijven de ontwikkelingen volgen die Hoogland betreffen, zoals verkeersstromen in en door het dorp, de bouw van het nieuwe ziekenhuis en andere ontwikkelingen in en rondom het dorp. Het gaat niet snel, maar ‘de trein’ gaat door en tijdig instappen en meepraten is noodzakelijk. Indien nodig laten wij onze mening horen aan lokale politici en zijn wij een aanspreekpunt voor leden die zich zorgen maken over ontwikkelingen in hun buurt.

Omgekeerd worden wij ook benaderd door de politiek om als aanspreekpunt te fungeren en onze mening te geven over idee?n die bij hen leven. Dit is als bestuur niet altijd eenvoudig vanwege de diverse belangen die spelen. Ook de VDH gaat met de tijd mee, en omdat onze, al geruime tijd bestaande website, veel bezocht wordt, is de VDH gevraagd of er mogelijkheden zijn om via onze site aandacht voor andere websites te vragen. Hier werken wij graag aan mee. Kijkt u zelf eens op onze up-to-date website en blijf zo op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Om de taken van de vereniging goed te kunnen blijven doen, is het belangrijk om ook nieuwe leden te krijgen. Kijkt u eens om u heen en maak andere mensen attent op de activiteiten van de VDH. Voor de bijdrage van 5,- euro per jaar hoeft men het niet te laten. In deze nieuwsbrief vindt u een aantal verhalen, interviews en wetenswaardigheden die wij u niet willen onthouden. Zo kunnen wij u melden dat er binnenkort een boek over 33 jaar carnaval in Hoogland verschijnt en dat er een nieuwe druk van het Hooglands zakwoordenboek is.

Dit zijn Hooglandse initiatieven die wij van harte onderschrijven. Dergelijke initiatieven zorgen voor het voortbestaan van het Hooglands gevoel! Mocht u naar aanleiding van een van de artikelen vragen en of opmerkingen hebben, dan horen wij dit graag van u. Uw mening is voor ons als bestuur belangrijk.