De VDH zal deel uitmaken van de Participatiegroep ‘Weren sluipverkeer Hoogland’, die de gemeente Amersfoort zal samenstellen.

De gemeente Amersfoort nodigt belanghebbenden (o.a. een afvaardiging van VDH, WBT, ondernemers, scholen en andere belanghebbenden) uit om deel uit te maken van de Participatiegroep ‘Weren Sluipverkeer Hoogland’. In de Participatiegroep wordt gesproken over mogelijke oplossingen ten aanzien van het (sluip)verkeer in Hoogland. Daarbij dient eerst te worden vastgesteld wat precies onder sluipverkeer wordt verstaan.

Tijdens de eerste bijeenkomst zullen de uitkomsten van het rijtijdenonderzoek, dat in het afgelopen najaar in opdracht van de gemeente Amersfoort is uitgevoerd, bekend worden gemaakt. De VDH zal in de participatiegroep de door haar leden aangedragen maatregelen ten aanzien van het (sluip)verkeer inbrengen. Deze mogelijke oplossingen hebben we al een aantal keren naar buiten gebracht en ze zijn ook terug te vinden op onze website.

De uitkomst van het participatieproces is een voorstel met maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid en ter voorkoming van sluipverkeer in Hoogland. De gemeente zal t.z.t. hierover een informatieavond organiseren. Vervolgens zal een brede inspraak door middel van een normale inspraakprocedure plaatsvinden. Wij houden u via de website op de hoogte van de ontwikkelingen.

Tekst: Lutske Bonsma