De VDH zal deel uitmaken van de Participatiegroep, die de gemeente Amersfoort vanaf mei 2008 zal samenstellen. In de Participatiegroep wordt gesproken over mogelijke oplossingen voor het (sluip)verkeer in Hoogland. Belangenverenigingen, omwonenden en andere betrokkenen worden in de maand mei door de gemeente uitgenodigd deel te nemen aan de Participatiegroep. De bedoeling is dat de eerste bijeenkomst plaatsvindt voor de zomer van 2008.

De VDH heeft in de afgelopen tijd de discussie over mogelijke oplossingen voor de verkeersdrukte in Hoogland weer op de agenda gezet. Op 31 oktober 2006 werd, in samenwerking met de gemeente Amersfoort een kentekenonderzoek gehouden, waarmee inzicht is verkregen in het autoverkeer in en door Hoogland. Uit het onderzoek bleek dat het aanzienlijk drukker is geworden sinds het vorige kentekenonderzoek in 2001. En dat een deel van het verkeer dat door Hoogland rijdt, sluipverkeer is. De cijfers zijn in eerdere VDH-nieuwsbrieven en in de lokale media gepubliceerd.

Na het kentekenonderzoek heeft de VDH in september 2007 overleg gehad met de gemeente Amersfoort over mogelijke verkeersmaatregelen. In de aanloop naar dit overleg heeft het VDH bestuur tijdens haar Jaarvergadering op 22 mei jl. een peiling onder de aanwezige leden gehouden en gevraagd naar hun voorkeur voor oplossingen t.a.v. de verkeersdrukte in Hoogland. Op de VDH website is opgeroepen te reageren en tijdens het dorpsfeest is een enquête gehouden onder bezoekers van de VDH stand. Ook is er contact geweest met de Ondernemersvereniging Hoogland, om daar de meningen te peilen.

Uit alle voorgaande contacten is de voorkeur voor de volgende maatregelen gekomen:

  • De Hamseweg van De Noot tot De Faam inrichten als winkelgebied, met als voorbeeld de Dorpsstraat in Hoevelaken;
  • Het rijden buitenom (over de Bunschoterstraat en de Maatweg) aantrekkelijker/sneller maken;
  • Het plaatsen van verkeersregelinstallaties op de Zevenhuizerstraat. Dit zou kunnen ter hoogte van de Sportlaan, de Kerklaan en/of de Kraailandhof, zodat de veiligheid van overstekende voetgangers wordt verbeterd en het autoverkeer wordt vertraagd.

De VDH heeft de bovengenoemde maatregelen tijdens het overleg met de gemeente (waaraan o.a. verkeerswethouder Ruud Luchtenveld en wijkverkeersdeskundige Lex Lelsz deelnamen) op 20 september 2007 kenbaar gemaakt. Ook is benadrukt dat de komst van het Meander Ziekenhuis niet tot extra sluipverkeer door Hoogland mag leiden.

Rijtijdenonderzoek

Uit het kentekenonderzoek van 2006 bleek dat een deel van het verkeer in Hoogland, sluipverkeer is. Naar aanleiding hiervan rees de vraag: waarom is het zo aantrekkelijk om door ons dorp te rijden? Het is natuurlijk heel gezellig in Hoogland, maar dat is meestal niet het uitgangspunt tijdens de spits. Dus: is het ook sneller om door Hoogland te rijden? Om hier antwoord op te krijgen, heeft de gemeente op 30 oktober 2007 door Bureau Meetel een Rijtijdenonderzoek laten uitvoeren. Op deze dinsdag is van 7.30 tot 9.00 en van 16 tot 18 uur gemeten hoelang de reistijd voor automobilisten is, wanneer ze binnendoor dan wel buitenom rijden. Doel was inzicht te krijgen in de rijtijdenverschillen op de volgende routes:

  • van de Rondweg-Noord vanaf het viaduct via de Zevenhuizerstraat en de Hamseweg naar de Maatweg;
  • van de Rondweg-Noord via de Bunschoterstraat naar de Maatweg tot het kruispunt met de Hamseweg;
  • van de Rondweg-Noord via de Zevenhuizerstraat en de Bunschoterstraat (Zevenhuizerstraat verlaten via de rotonde bij de Formido) naar de Maatweg tot het kruispunt met de Hamseweg.

De exacte uitkomsten van het Rijtijdenonderzoek zijn op dit moment nog steeds niet bekendgemaakt door de gemeente. Volgens de gemeente is de eerste indruk dat de rijtijden elkaar niet veel ontlopen en dat het dus niet veel uitmaakt of u binnendoor of buitenom rijdt. De gemeente wil de precieze uitkomsten bekendmaken tijends de eerste bijeenkomst van de Participatiegroep.  De meting is overigens verricht op kosten van de gemeente.

Vervolg

Vanaf mei 2008 zal de gemeente een Participatiegroep samenstellen, waarin gesproken zal worden over mogelijke oplossingen t.a.v. het (sluip)verkeer in Hoogland. De gemeente zal in mei in de lokale media belanghebbenden oproepen om zich hiervoor op te geven. Ook worden de bij de gemeente bekende belanghebbenden (zoals de VDH en Ondernemersvereniging Hoogland) aangeschreven. De VDH zal zich vanzelfsprekend aansluiten bij deze Participatiegroep en ook hier de door de leden aangedragen maatregelen inbrengen. De oplossingen die uit de Participatiegroep komen, worden naar buiten gebracht. Vervolgens zal een brede inspraak door middel van een normale inspraakprocedure plaatsvinden.

Wordt vervolgd, dus.

Tekst: Lutske Bonsma