685775236kraailandhof2

De VDH heeft met de gemeente Amersfoort gesproken over de (eventuele) herontwikkeling van winkelcentrum Kraailandhof en de inrichting van de dir

ecte omgeving van het winkelcentrum. De VDH neemt vanaf april 2008 deel aan de Klankbordgroep met belanghebbenden, die een aantal keren bijelkaar zal komen en mee zal denken en adviseren over de herinrichting van winkelcentrum Kraailandhof.

In de winter van 20
Vanaf april 2008 wordt in een klankbordgroep, die door de gemeente is samengesteld en waarin afvaardigingen van de verschillende belangengroepen zitten, verder gesproken worden over de herontwikkeling van het winkelcentrum. Wij houden u op de hoogte.08 heeft de gemeente Amersfoort gesprekken met belanghebbenden gevoerd over de herinrichting van de Kraailandhof. De gemeente heeft gesproken met bewoners van de Kraailandhof en de Breelandhof, omwonenden op de Zevenhuizerstraat en de Esdoornlaan, de winkeliersvereniging Kraailandhof, ondernemersvereniging Hoogland, het Wijk Beheer Team afdeling Verkeer, de Historische Kring en de VDH. De wensen m.b.t. de Kraailandhof en directe omgeving van de genoemde belanghebbenden zijn in deze gesprekken door de gemeente geinventariseerd. Daarbij is ook gesproken over de verkeerssituatie op de Zevenhuizerstraat ter hoogte van de Kraailandhof. Hier ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties, die tot bijna ongelukken leiden. Aanleiding voor de gesprekken zijn de plannen van de heer Kohler (eigenaar van de AH) voor de herontwikkeling van de Kraailandhof.

Tekst: Lutske Bonsma

1580059151PC_Hooft_tractor