Doel van dit onderzoek is aan te tonen hoe de verkeersstromen door het dorp lopen en met name de sluiproutes aan te tonen die er mede voor zorgen dat de laatste jaren het verkeer op de Hamseweg en op de Zevenhuizerstraat steeds drukker wordt. De vraag is of dit echt Hooglands verkeer is of verkeer vanuit de nieuwbouwwijken Kattenbroek, Vathorst en Nieuwland.

Het onderzoek, dat wordt gehouden door de firma Dufec, zal middels kentekenregistratie uitwijzen waar de auto’s vandaan komen. Op dit onderzoek is met klem aangedrongen tijdens de jaarvergadering van de vereniging op 31 mei 2006, mede om later een vergelijking te kunnen maken met de in de komende jaren te verwachten extra verkeersdrukte door de ingebruikname van het ziekenhuis. Deze verhoging van het verkeersaanbod werd eerder door de gemeente geschat op minimaal 7%. Overigens maakt de vereniging zich nog steeds grote zorgen om de verkeersafhandeling rondom dit zeer grote streekziekenhuis.

Op dinsdag 31 oktober 2006 heeft in ons dorp een verkeersstromen-onderzoek plaatsvinden. Dit onderzoek werd geinitieerd door de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland die hiervan 50% van de kosten voor haar rekening neemt. De andere 50% van de kosten zal worden gedragen door de Gemeente Amersfoort.

Op diverse hoorzittingen en gesprekken met wethouders werd eerder reeds aangedrongen op adequate oplossingen ter voorkoming van extra verkeersdrukte door de dorpskern. Op 1 juni 2006 werd zelfs door de vereniging die met haar 645 leden de Hooglandse gemeenschap vertegenwoordigt een motie richting gemeente verzonden waarin werd aangedrongen de geplande ingang van het ziekenhuis te verplaatsen en middels een nieuw aan te leggen rotonde op de kruising Maatweg/Bunschoterstraat het ziekenhuis te ontsluiten.

Op een viertal punten zal gedurende twee uren in de morgen- en twee uren in de middagspits de kentekens van passerende auto?s worden opgenomen. Uit deze gegevens kunnen met een computer model de doorgaande verkeersstromen en het herkomst- en bestemmingsverkeer worden bepaald. De vier waarnemingspunten komen overeen met de meetpunten die reeds eerder in een kenteken onderzoek zijn gebruikt, namelijk: 1.Op de Hamseweg ter plaatse van de aansluiting met de Maatweg, 2.Op de Hamseweg ter plaatse van de rotonde Zevenhuizerstraat ter hoogte van Formido, 3.Op de Van Boetzelaerlaan tussen de provinciale weg en de rotonde Zevenhuizerstraat, 4.Op de Zevenhuizerstraat direct ten noorden van de pastoor Pieckweg.

Op de aangegeven datum is de schoolvakantie voorbij en is er een normaal verkeersbeeld. Op die datum zijn er ook geen wegwerkzaamheden gepland, zodat men een goed beeld zal kunnen verkrijgen van het verkeersaanbod. De Vereniging Dorpsbelangen is verheugd dat de gemeente Amersfoort dit initiatief van de VDH positief heeft ontvangen en hieraan voor de helft van de kosten wil bijdragen. Wanneer het onderzoeksbureau de resultaten rapporteert zullen wij u hiervan uiteraard op de hoogte stellen.