In de afgelopen maanden hebben de politie en Stichting Welzijn Amersfoort (SWA) extra toezicht gehouden bij De Neng in Hoogland. Het verscherpte toezicht was het resultaat van een bijeenkomst op 25 januari jl. Toen kwamen onze wijkagent Arie Spruijt, de SWA en omwonenden voor overleg bijeen, nadat er sprake was van vernielingen en overlast door jongeren bij De Neng.

Eind januari werd afgesproken dat de politie extra toezicht gaat houden en dat omwonenden vernieling, schade en overlast binnen 24 uur melden. Als bewoners binnen 24 uur een melding doen, kunnen de daders wellicht achterhaald worden met behulp van camerabeelden die 48 uur bewaard blijven. Ook is afgesproken dat de SWA na sluitingstijd extra toezicht houdt op het plein voor De Neng. Omwonenden worden iedere maand door de SWA op de hoogte gesteld van de activiteiten in De Neng. Op 12 april jl. is een nieuwe bijeenkomst gehouden, waarin de periode vanaf 25 januari werd geevalueerd.

De gemaakte afspraken blijken goed te werken. Alle aanwezigen zijn van mening dat de overlast minder is dan in december 2005 en januari 2006. Sinds 25 januari jl. zijn er zes meldingen van vernieling, dan wel overlast geweest. Omwonenden hebben geen last van de muziek in de kelder van De Neng, maar wel van de samenkomst van jongeren in de omgeving van De Neng. Hoewel ze er begrip voor hebben dat jongeren graag ‘hangen’, zijn ze uiteraard niet blij met de overlast, vernielingen, graffiti en zwerfvuil die daarmee gepaard kunnen gaan.

Al met al zijn de betrokken partijen redelijk positief over de achterliggende periode en spreken ze af zich in de komende periode aan de afspraken houden. In september komt men weer bijeen om de periode van half april tot en met augustus te evalueren.

Tekst: Lutske Bonsma