Het bijna voltallige college van burgemeester en wethouders was woensdag 13 september 2023 op uitnodiging van de VDH op werkbezoek in Hoogland.

Het gezelschap werd ontvangen in Dorpshuis De Neng, waar voorzitter Yvonne van Norden van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland iedereen van harte welkom heette.

Presentatie over Hoogland

Jan Bijvank gaf daarna -middels een presentatie- het doel van de vereniging weer: het behouden van de dorpse identiteit. Door een aantal hoofdrubrieken te benoemen kreeg het college inzicht in hoe Hoogland als dorp functioneert. De nadruk lag daarbij op de sociale samenhang in het dorp. Die samenhang blijkt onder meer uit het grote aantal verenigingen dat Hoogland kent en het enorme aantal vrijwilligers dat zich wekelijks inzet om die verenigingen in de lucht te houden.

Pijnpunten

Tenslotte werden de wethouders geïnformeerd over een aantal ‘pijnpunten’ die er in Hoogland zijn.

Op dit moment zijn dat:

  • de geplande windmolens op Isselt,
  • de doorfietsroute Amersfoort – Bunschoten, met name het kruispunt bij de Bunschoterweg,
  • de 30 km-zones, waar te hard wordt gereden en niet wordt gehandhaafd,
  • de voorgenomen locatie van de Islamitische begraafplaats,
  • de locatie van Zwembad Hoogland in het dorp,
  • de participatie op de bouwlocatie ‘Gloeiende Gerrit’,
  • betaald parkeren in de stad en dorpen.

De wethouders reageerden met vragen en opmerkingen, wat interessante discussies opleverde.

Op de fiets naar Dorpsfeest

B&W op werkbezoek in Hoogland per fietsVervolgens ging het gezelschap op de fiets naar het terrein van het Dorpsfeest Hoogland, waar voorzitter Thea van Beers een toelichting gaf over de opbouw en de feestelijkheden. Vooral het aantal van meer dan 1000 (!) vrijwilligers die meehelpen het feest tot een succes te maken, wekte ontzag bij het college.

Na dit informatieve bezoek ging het gezelschap op de fiets door Hoogland, waarbij een aantal van eerdergenoemde ‘pijnpunten’ werden aangedaan. De tocht eindigde in café De Plank voor een gezamenlijk lunch. Tijdens de lunch kwamen de bovengenoemde onderwerpen opnieuw uitgebreid aan bod.

De burgemeester bedankte de VDH voor de ontvangst. Hij gaf aan dat hij en de wethouders open staan voor contact daar waar dat nodig is.

Ook interessant:
Zwembad in Hoogland op nieuwe plek.
Referendum over parkeerbeleid.