Een aantal buurtbewoners van Hoogland-West wil officieel bezwaar aantekenen tegen de voorgenomen komst van een islamitische begraafplaats. De gemeente heeft plannen om de begraafplaats te situeren op de hoek van de Zeldertseweg en de Bunschoterstraat.

Hoogoplopende emoties

Op de website trotsophooglandwest.nl wordt duidelijk dat er zeer uiteenlopend wordt gedacht over de gemeentelijke voornemens. 

De initiatiefnemers schrijven:

“Wij, bewoners van Hoogland West, zijn verrast door de vergevorderde plannen van de Gemeente om een begraafplaats te creëren aan de Bunschoterstraat grenzend aan de Zeldertseweg.

Wij roepen jullie op om hierin op zeer korte termijn, voor 5 augustus, een stem te laten horen. Laat ons Hoogland West groen en rust brengen voor alle bewoners van Hoogland, Nieuwland, Amersfoort en omstreken!”

Onder het korte artikel is ruimte om te reageren. Dat wordt volop gedaan. Zowel voor als tegenstanders van een islamitische begraafplaats laten van zich horen.

De website biedt ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de beslissing.

Wat vindt de VDH?

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) is kritisch over het tijdstip waarop de gemeente dit plan bekend maakt. De vakantietijd maakt het lastig om tijdig te reageren.

Daarnaast gaat de VDH nog met de bewoners van de Zeldertseweg en Bunschoterstraat in gesprek. Tenslotte wil de VDH van het college van B&W hun ideeën over de inrichting van Hoogland-West horen.