De gemeente Amersfoort wil twee eigen stukken grond aan de Slaagseweg in Hoogland-West ruilen tegen enkele percelen van het ‘College van de Malen op het Hoogland’. De gemeente biedt bijna 145.000 vierkante meter grond aan tegen ‘slechts’ 40.000 m2 van het College van de Malen. De ruil is bedoeld om grond te verwerven voor een beoogde, islamitische begraafplaats aan de Zeldertseweg/Bunschoterstraat.

Eeuwenoud maalschap

Het ‘College van de Malen op het Hoogland‘ is van oorsprong een genootschap van boeren dat ongecultiveerde gronden beheerde voor een dorpsgemeenschap. Dit eeuwenoude ‘maalschap’ bestaat nog steeds in Hoogland. Het College van de Malen is eigenaar van drie percelen die de gemeente Amersfoort graag wil gebruiken voor de aanleg van een islamitische begraafplaats. In eerdere publicaties van de gemeente werd overigens gesproken over ‘aankoop’ in plaats van ‘grond ruilen’.

De gemeente Amersfoort is verplicht om op zoek te gaan naar een begraafplaats voor ieder kerkgenootschap dat daar om vraagt. Deze verplichting staat beschreven in de Wet op de lijkbezorging. Het kerkgenootschap Islamitisch Samenwerkingsverband van Amersfoortse Moskeeën heeft de gemeente verzocht om een begraafplaats.

Gemeenteraad moet nog besluiten

Als het college van burgemeester en wethouders de locatie Zeldertseweg/Bunschoterstraat in eigendom kan krijgen, dan zal het de bestemmingswijziging naar ‘Begraafplaatsen’ regelen en ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad. Meer uitleg in een eerder artikel van de VDH.

De gemeenteraad moet nog instemmen met de wijziging van de bestemming. Indien de gemeenteraad de locatie Zeldertseweg/Bunschoterstraat aanwijst als begraafplaats, zal de gemeente de locatie verkopen aan het kerkgenootschap Islamitisch Samenwerkingsverband van Amersfoortse Moskeeën.

Tekst gaat verder na de illustratie.

Plattegrond met daarin een gearceerd perceel van de gemeentegrond

Overwegingen van VDH

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) is kritisch over het tijdstip waarop de gemeente dit plan bekend maakt. De vakantietijd maakt het lastig om te reageren. Daarnaast gaat de VDH nog met de bewoners van de Zeldertseweg en Bunschoterstraat in gesprek. Tenslotte wil de VDH van het college van B&W hun ideeën over de inrichting van Hoogland-West horen.