Ruim 50 belangstellenden verzamelden zich maandag 24 april in restaurant ‘Bij Bart’ om zich te laten informeren over de plannen die bestaan rond het oude pand ”In den Gloeiende Gerrit”.

Bestemmingswijziging

In den Gloeiende GerritAl eerder was bekend dat het pand, gebouwd in 1930, in slechte staat verkeerd. Zó slecht dat de eigenaar besloten heeft de horecafunctie van het gebouw te stoppen en een wijziging van bestemming tot wonen bij de gemeente aan te vragen. De gemeente is daar inmiddels mee akkoord gegaan.

De aanwezigen werden door stadsarchitect Tim de Wit geïnformeerd over wat de ideeën met de boerderij en het terrein zijn. Waarschijnlijk wordt ‘In den Gloeiende Gerrit’ volledig afgebroken en met een eigentijdse uitstraling weer opgebouwd. In het gebouw kunnen dan woningen en eventueel kleinschalige (ambachts)werkplaatsen komen. Op het terrein – zo is het idee – komt dan een beperkt aantal woningen, gesitueerd rond een brink. Deze woningen moeten een landelijke uitstraling krijgen. De heer De Wit sprak van zogenaamde ‘schuurwoningen’ (voorbeeldfoto bovenaan deze pagina). 

Nog veel zorgpunten

De reacties van de aanwezigen waren niet negatief. Wel sprak men de zorg uit over de ontsluiting van het terrein, over de hoogte van de huizen, over het aantal huizen, over het behoud van bomen en over het behoud van het historische karakter van de boerderij.

Op veel vragen kon nog geen concreet antwoord worden gegeven. De ontwikkelaar gaf aan dat het nu om een impressie ging en dat zodra de plannen concreter worden er opnieuw een bijeenkomst georganiseerd wordt.

De VDH dringt er bij de ontwikkelaar en de gemeente op aan om een participatiegroep of klankbordgroep in te stellen. De voorzitter van de VVE van de ‘Toren van Helena’ sloot zich daarbij aan.