De horecafunctie van de Gloeiende Gerrit en restaurant Bij Bart gaat in de toekomst verdwijnen. Het pand is in een dermate slechte staat dat grootschalige renovatie uitgesloten wordt.

In het karakteristieke gebouw was ooit de boerderij “De Langenoord” gevestigd. De naam ‘De Langenoord’ komt nog terug in de huidige basisschool aan de Kerklaan en in de naam van de buurt ten oosten van de Zevenhuizerstraat. De huidige boerderij stamt uit 1930, maar op het terrein heeft al veel eerder een boerderij gestaan.

Het is de bedoeling dat op het terrein van de “De Gloeiende Gerrit” een bescheiden aantal – laagbouw – woningen wordt gerealiseerd. Uitgangspunt is dat de boerderij, rekening houdend met de historische context, zoveel mogelijk behouden kan blijven. Ook de bestaande bomen worden in het plan meegenomen.

De komende tijd zullen de plannen in goed overleg met gemeente, omwonenden en andere betrokkenen worden uitgewerkt waarna de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan kan worden gestart.

 De Langenoord in 1950. foto: Historische Kring Hoogland