Wij Hooglanders zijn tevreden over ons dorp. We vinden het kleinschalige karakter prettig en stellen het uitgebreide verenigingsleven erg op prijs.

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) zet zich in voor het behoud van de identiteit van het dorp. De plannen van de VDH zijn voor iedereen na te lezen. In het Jaarplan 2022 staat bijvoorbeeld hoe het woon- en leefklimaat nog beter kan worden en welke maatregelen er nodig zijn voor veilig verkeer.

De verkeersplannen van de VDH staan in een apart jaarplan. Er zijn zoveel wensen en ideeën voor verbeteringen dat het duidelijker was om er een zelfstandig document van te maken.

Het uitgebreide ‘Jaarplan 2022 van de verkeerscommissie’ staat op de website van de VDH. Bekijk het eens rustig, want er staan zeer waarschijnlijk ook details in die relevant zijn voor uw straat of buurt. En als u daar geen tijd voor hebt, dan volgt hier een korte samenvatting.

Dit zijn 10 belangrijke oplossingsrichtingen die de VDH voorstelt om de verkeersveiligheid in Hoogland te vergroten.

1. De snelheid van het gemotoriseerde verkeer verlagen.

Op veel straten in de dorpskern geldt al een maximale snelheid van 30 km/u, maar op sommige plekken mag nog harder worden gereden (bv. Bieshaarlaan en Zevenhuizerstraat). De VDH is voorstander van ‘Heel Hoogland 30 km’. Op de Bunschoterstraat zou de snelheid maximaal 60 km/u moeten worden.

2. Het langzame verkeer beter beschermen.

Op meerdere plaatsen is het wegdek voor fietsers al rood gekleurd. De VDH vindt dat het beter en uitgebreider kan. De verkeerscommissie stelt voor om -daar waar mogelijk- de auto te gast te laten zijn.

3. Voorlichting op scholen.

De VDH neemt zich voor om ieder jaar een gesprek te voeren met de wijkagent en met de scholen over de verkeersveiligheid. Zo fietsen veel scholieren over zebrapaden en veronderstellen dat ze dan voorrang hebben. Betere voorlichting in de klas en aanwijzingsborden bij de oversteekplaatsen kunnen helpen.

4. Verkeerslawaai terugdringen.

De Bunschoterstraat staat bekend als de racebaan van Amersfoort. Bestuurders met aangepaste auto’s en een extreme rijstijl zorgen voor veel (lawaai)overlast. De VDH vindt dat er beter gehandhaafd moet worden en roept de gemeente Amersfoort op om in actie te komen.

5. Zwaar verkeer verbieden in de dorpskern.

Zwaar (landbouw)verkeer en vervoer van gevaarlijke stoffen moet worden verboden in het dorp (tenzij het gaat om bestemmings- en toeleveringsverkeer).

6. Fiets- en voetgangerstunnel onder Bunschoterstraat.

Veel inwoners van Hoogland willen graag een fiets- en voetgangerstunnel op de plek waar de Van Boetzelaerlaan en de Bunschoterstraat elkaar raken. Deze wens is weliswaar verdwenen van de politieke agenda, maar de VDH blijft de oplossing noodzakelijk vinden en zal er op blijven aandringen.

7. Geld voor verkeersdrempels anders besteden.

De verkeerscommissie van de VDH stelt voor om geen verkeersdrempels aan te leggen in verschillende wijken, maar het geld te besteden aan de vernieuwing van de Hamseweg en de Zevenhuizerstraat.

8. Voetgangersoversteekplaatsen verbeteren.

Bij de zebrapaden moeten voetgangersdetectie, knipperlampen en goede verlichting worden geïnstalleerd. De zebrapaden moeten bovendien allemaal identiek worden aangelegd (goed zichtbaar en verhoogd).

9. Verminderen van CO2-uitstoot door verkeer.

Auto’s en motoren stoten schadelijke stoffen uit, zoals fijnstof en stikstofdioxide. Dat gebeurt vooral bij optrekken vanuit stilstand. De VDH wil een betere doorstroming van het verkeer op de Bunschoterstraat. Een voetgangers- en fietstunnel vanaf de Coelhorsterweg naar de Van Boetzelaerlaan zal de luchtkwaliteit aanzienlijk verbeteren.

10. Kinderen op de fiets naar school brengen.

Uit recent onderzoek van de Hogeschool Utrecht wordt duidelijk dat veel inwoners het belangrijk vinden dat schoolkinderen per fiets worden gebracht en gehaald. De VDH gaat bekijken hoe het fietsen kan worden gestimuleerd.

Veel meer details over het Jaarplan 2022 van de verkeerscommissie Hoogland zijn te lezen op de website van de VDH.