Op 20 juni heeft de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland afscheid genomen van wethouder Menno Tigelaar (ChristenUnie). Tigelaar verlaat na 20 jaar de Amersfoortse gemeentepolitiek. Elf jaar daarvan was hij wethouder.

De afgelopen 2 raadsperiodes was de lokale politicus bovendien wijkwethouder voor -onder meer- Hoogland en het Buitengebied-West. Vice-voorzitter Jan Bijvank van de VDH bedankte Tigelaar voor de bijzonder prettige samenwerking.

Grote hulp voor VDH

Portretfot wethouder Menno Tigelaar

Menno Tigelaar

Tigelaar heeft zijn verantwoordelijkheid als wijkwethouder altijd buitengewoon serieus genomen. Je kon hem ieder jaar tegenkomen bij de kranslegging op 4 mei, of hij zette -bijvoorbeeld- de lancering van een nieuwe Hooglandse website luister bij.

De wethouder liet zich met grote regelmaat bijpraten over de zorgen en wensen die leven in Hoogland. Een aantal kwesties hield Tigelaar in eigen beheer, andere begeleidde hij door naar de gebiedsmanager voor Hoogland, Natascha Mooij (sinds kort is Natascha opgevolgd door Fatma Özçelik).

Menno Tigelaar hielp de VDH ook om de weg naar de juiste gemeente-ambtenaren te vinden. Al die korte lijntjes hebben de afhandeling van beleidstrajecten vaak aanzienlijk versneld. “Natuurlijk is niet alles gelukt”, zegt Bijvank, “maar Menno, je hebt ons met veel dossiers enorm geholpen.”

Hoogland is speciaal

“Ik heb het graag gedaan”, antwoordt Tigelaar. “Hoogland heeft een warm plekje bij mij veroverd. De grote kracht van deze gemeenschap zit ‘m in de enorme sociale betrokkenheid van de inwoners, in het fantastische vrijwilligersnetwerk en in de kleinschaligheid, die -ondanks de samenvoeging met Amersfoort- altijd is blijven bestaan.”

Jan Bijvank overhandigde de scheidend wethouder -behalve een aantal Hooglandse lekkernijen en een boek- ook het document ‘Update Dorpsvisie 2030’. Bijvank sprak de wens uit dat Tigelaar de toekomstvisie nadrukkelijk onder de aandacht brengt van de komende, nieuwe dorpswethouder. 

Het onderzoek dat de basis vormt voor de ‘Update Dorpsvisie 2030’ is pasgeleden afgerond. Het bestuur van de VDH heeft samen met de Hogeschool Utrecht onderzocht welke wensen en ideeën bij Hooglanders leven. De VDH wilde weten in hoeverre de ‘Dorpsvisie’ uit 2012 nog actueel was.

Nieuwe baan Tigelaar

Tigelaar beloofde tijdens het afscheid dat hij de documenten aan zijn opvolger zal geven. “Maar”, temperde hij de verwachtingen, “dat zal pas na de zomervakantie zijn, want op dit moment worden nog steeds coalitiebesprekingen gevoerd. Het duurt nog wel even voordat er een nieuwe wijkwethouder is.”

De scheidend wethouder ziet uit naar de ruimte die in zijn agenda gaat ontstaan. “Ik ben me wel aan het oriënteren op een nieuwe baan. Dat zal ongetwijfeld iets worden in de (semi) publieke sector. Maar eerst ga ik op vakantie en een paar weken boeken lezen, want dat is er al een tijd niet van gekomen.”