Wat tijdens twee jaar corona niet mogelijk was, kon nu wel weer: een fysieke bijeenkomst bij de Naald aan de Zevenhuizerstraat voor de 4 mei-herdenking. En daar kwamen dit jaar weer enkele honderden mensen naartoe. De grote opkomst is tekenend voor de samenhorigheid die ons dorp kenmerkt.

Het 4 mei-comité kon weer een uitgebreid programma opstellen. Zoals vanouds was St. Caecilia aanwezig en maar liefst drie koren zongen samen onder meer het Wilhelmus. Het St. Martinuskoor, Hooglands Koren en Over Land en Zee vormden samen een harmonisch geheel.

Na het taptoe-signaal werd er twee minuten stilte gehouden, waarna door verschillende organisaties kransen werden gelegd. Wethouder Tigelaar deed dat namens de gemeente. Maar ook het Oranjecomité, de gezamenlijke kerken Amersfoort-Noord, de Belangenvereniging Hooglanderveen en de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland legden een krans.

Namens de VDH legden Yvonne van Norden en Jan Bijvank een krans

Dirk-Joost van Hamersveld (D66) verzorgde een korte lezing waarin hij aangaf dat voor hem muziek een grote verbinder is. Verbinding die juist in deze tijd, met een verwijzing naar de oorlog in de Oekraïne hard nodig blijkt.

Daarna droeg Shade Adebisi, leerling van de Berkenschool een gedicht voor dat ze zelf gemaakt had.

Tenslotte las Paulien Hofstede (Oranjecomité) alle namen voor van de mensen die in Hoogland tijdens de WOII omgekomen zijn en waarvan de namen op de gedenknaald vermeld worden.

Nadat veel aanwezigen langs de naald liepen om er een bloem te leggen, werd de ceremonie afgesloten.

 (foto’s: Gerard Hilhorst)