Al sinds de bouw van het Meander Medisch Centrum heeft de VDH de gemeente erop gewezen dat er een onveilige situatie is voor voetgangers die met het openbaar vervoer naar het ziekenhuis willen.

Aan de zijde van Hoogland loopt een fietspad langs de Maatweg, waar voetganger ook over moeten lopen. Aan de zijde van het ziekenhuis is een ventweg, waar zowel landbouwverkeer, fietsers, scooters en voetgangers gebruik van maken. Een onveilige situatie dus.

In 2020 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin gesteld werd dat ‘het college moest onderzoeken waar voetpaden gecreëerd kunnen worden’. Deze motie werd vooraf door de VDH gesteund en via een brief hebben we alle partijen opgeroepen deze motie ook te steunen.

Inmiddels heeft Amersfoort 2014 schriftelijke vragen gesteld over de uitvoering van deze motie. Het antwoord is er! En het is positief!

Tekst antwoord gemeente op deze vragen:

Het Meanderziekenhuis aan de Maatweg heeft een regionale functie. Dat betekent dat het merendeel van de patiënten, de bezoekers en de werknemers niet uit de directe omgeving van het ziekenhuis komt en vaak per auto, de fiets of met het openbaar vervoer het ziekenhuis bezoekt. Desondanks is het college van mening dat het Meanderziekenhuis ook te voet goed bereikbaar moet zijn. Daarvoor hebben we onderzocht hoe dit het beste kan worden gerealiseerd, langs de Maatweg aan de zijde van het ziekenhuis of aan de zijde van Hoogland.

Na een telefonisch overleg met de (interim) facilitair manager van het Meander Medisch Centrum blijkt dat er bij de cliëntenraad ook vragen zijn gesteld over het ontbrekende voetpad en daarom staan zij ook positief tegenover de komst van een voetpad. Daarbij geeft het ziekenhuis aan dat een voetpad aan de zijde van het ziekenhuis het meest wenselijk is. Dit is bekeken. Alleen blijkt dit lastig in te passen te zijn omdat er onvoldoende ruimte is. Versmallen van de huidige parallelweg, om hiermee ruimte te scheppen voor een voetpad, is niet gewenst omdat dit onderdeel wordt van een snelfietsroute tussen Amersfoort en Bunschoten. In dat kader is met de provincie afgesproken dat het landbouwverkeer van de parallelweg af gaat.

Aan de zijde van Hoogland is in de berm tussen de rijbaan van de Maatweg en het fietspad beperkte ruimte om tussen de Hamseweg en de bushalte bij het ziekenhuis een voetpad aan te leggen over een lengte van ca. 200 meter. Dit voetpad sluit aan op het voetpad van het Iskanderpad. Om de oversteek geschikt te maken voor voetgangers moeten op dit kruispunt enkele aanpassingen gedaan worden. De oversteek van de bushalte naar het ziekenhuis is al geschikt voor voetgangers. Het aanleggen van het voetpad gaat ten koste van een deel berm en van een deel haag. De in de haag aanwezige bomen kunnen blijven staan. De kosten voor het aanleggen van het voetpad en het aanpassen van het kruispunt Hamseweg wordt geschat op circa € 30.000, -. Het voornemen is om het voetpad nog dit najaar aan te leggen, maar dit is onder voorbehoud van dekking voor de kosten.

Mede dankzij de inzet van de VDH wordt Hoogland weer een stukje veiliger!