Op 25 mei 2021 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin men aangeeft dat het deel van de Zevenhuizerstraat – het deel tussen de Van Boetzelaerlaan en Kraailandhof 30 km/h moet worden ingericht.

Het college geeft daar gevolg aan. Dit is een wijziging van het eerdere ontwerp voor de reconstructie van deze weg, waarbij was uitgegaan van 50 km/h.

De raad wil door de snelheidsverschillen tussen het gemotoriseerde verkeer en de fietsers verkleinen de verkeersveiligheid verbeteren.

Dit jaar worden door de nutsbedrijven de nodige aanpassingen en vervangingen gedaan aan de netwerken van de Zevenhuizerstraat. Deze werkzaamheden zijn al in volle gang. Afhankelijk van de voortgang van de nutsbedrijven wordt nog dit najaar, of anders na de carnavalsoptocht van 2022 gestart met de werkzaamheden aan de Zevenhuizerstraat.