Het bericht van 28 juni over de toegestane snelheid van een deel van de Zevenhuizerstraat heeft bij een aantal leden wat vragen opgeroepen.

Het bericht was de feitelijke weergave van de RaadsInformatieBrief (RIB) nummer 2021-078 van 13 juli van het college van B&W.

Enkele leden hebben gevraagd naar het standpunt van de VDH.  Wij hebben in een brief aan B&W bezwaar aangetekend op basis van twee argumenten:

  1. dat het volstrekt onduidelijk is of de verlaging naar 30 km/h zal leiden tot een veiliger weg.

(gebaseerd op een aantal rapporten genoemd in ons bezwaarschrift)

  1. wij vinden het vreemd dat hiermee het resultaat van het proces van 2 ½ jaar burgerparticipatie van tafel wordt geveegd en de Raad hiermee geen recht doet aan  het volgen van de processen zoals die in de Participatiegids worden beschreven.

 

Te downloaden stukken:

– De Raadsinformatiebrief: Raadsinformatiebrief 2021-078 De Zevenhuizerstraat tussen de Van Boetzelaerlaan en Kraailandhof wordt 30km per uur

– Het bezwaarschrift: B&W bezw. 30 juni 2021

– brief aan bewoners Zevenhuizerstraat van 2 augustus: brief bewoners Zevenhuizerstraat 2 -8-2021