De VDH spreekt zich net als in 2017 uit tegen windmolens langs De Eem. In 2017 was er nog sprake van één windturbine. In het huidige voorstel, de RES 10, zou het gaan om 4 windmolens Twee op Amersfoorts grondgebied en twee in de gemeente Soest.

De VDH is niet tegen windmolens, maar wel tegen windturbines op de verkeerde plek. In 2017 werd door de gemeente het beleidskader windmolens vast gesteld. In da beleidskader staat nadrukkelijk dat er geen windmolen mogen komen in het gebied ten oosten van de Eeem: Weerhorst, Hoogland-West, Coelhorst, de polders ten noorden van de Malewetering.

De VDH vindt naast allerlei locale ecologische bezwaren het bestuurlijk onbehoorlijk dat je op de grens van het gebied waar je geen windmolens wilt hebben, je ze 10 meter verderop blijkbaar wel mag zetten. Duidelijk is dat de negatieve gevolgen van vier van die turbines betrekking hebben op het gebied waar je als Raad (en bevolking) het juist niet wilt hebben.

De VDH werkt hierin samen met de Vereniging Vrij Polderland