Donderdag 18 januari liep Dorpshuis De Neng langzaam vol. Het eerst waren de politici binnen die hun stamtafel binnen het café gingen inrichten. Er werden banners opgezet, met tafels gesleept om een nog beter positie in de zaal te kunnen innemen.

Vervolgens kwamen druppelsgewijs de Hooglanders binnen. Het Hooglands kwartiertje ( we komen gewoon altijd wat te laat) was duidelijk merkbaar. Maar goed, toen iedereen binnen was trapte Yvonne van Norden de avond af. “Voor de VDH zijn dit soort bijeenkomsten belangrijk. We willen onze leden, maar ook niet-leden, de kans geven om met de politiek in gesprek gegaan. Ook over wat wij als VDH belangrijk vinden. Juist daarom hebben we een lijst met speerpunten opgesteld. Ga daar maar over in gesprek”, aldus Yvonne.

Het woord was daarna aan presentator Rob Lampe die de bezoekers uitlegde dat ze konden gaan circuleren. “Blijf niet te lang hangen bij één tafel, maar ga ook buurten bij de andere partijen”, was zijn advies. Dat werd ook volop door de deelnemers gedaan.

Om half tien haalde Rob iedereen weer naar de grote zaal. Daar vond een kort interview en soms een debatje plaats met de lijsttrekkers van de partijen. Opmerkelijk was dat iedereen het over twee grote Hooglandse hangijzers volmondig eens waren: er wordt niet gebouwd in Hoogland-West ( althans geen woonwijk, wel binnen de regelgeving, zoals de landgoederenregeling, red) en het zwembad in Hoogland blijft en wordt in de komende vier jaar gerenoveerd.

Een impressie van de avond is te zien via: https://amersfoortkiest.nl/eerste-politiek-debat-in-hoogland/