handen        De gemeente Amersfoort heeft besloten een nieuwe Sociale Basis Infrastructuur (SBI) in te richten. Het de bedoeling dat er in elke wijk in Amersfoort een sterk netwerk wordt opgebouwd op het gebied van welzijn. Dit netwerk moet vooral bestaan uit vrijwilligers, mantelzorgers en burgerinitiatieven. De gemeente heeft een combinatie samengesteld die alle welzijnsactiviteiten in de wijken in Amersfoort gaat coördineren en financieren. Deze combinatie noemt zichzelf #indebuurt033 en bestaat uit verschillende organisaties: Welzin, stichting MEE en B&A.

De commissie welzijn van de VDH heeft contact met deze combinatie om ervoor te zorgen dat de plannen voor Hoogland goed worden uitgewerkt en uitgevoerd. Om die reden heeft de commissie welzijn, op basis van  gesprekken met Hooglanders, huisartsen, wijkverpleegkundigen, het wijkteam, de thuiszorg en het bestuur van de VDH, een visie geformuleerd die ze wil nastreven: Het welzijn van Hooglandse ouderen optimaliseren en waarborgen.

Het doel van de commissie welzijn is om bestaande burgerinitiatieven in kaart te brengen en een faciliterende rol te spelen in het bundelen van die activiteiten. Daarnaast wil de commissie graag een sterk en goed functionerend netwerk opzetten tussen ouderen, de vrijwilligers achter de verschillende welzijnsactiviteiten in Hoogland en de professionals die te maken hebben met ouderen en welzijn in Hoogland.

Op woensdag 9 november wordt het wijkplan bekend gemaakt en gaat diezelfde dag nog de VDH in gesprek met indebuurt033 over dat wijkplan. Een week later wordt dat plan in een breder kader besproken. Wij houden u op de hoogte.