De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland is een grote vereniging met bijna 600 leden. De Vereniging doet veel werk achter de schermen en bestaat al ruim 30 jaar. Het doel van de VDH is de dorpse identiteit van Hoogland te bewaken en zij is daarom vaak in gesprek met de politiek en de gemeente om hun plannen te beoordelen en eventueel bij te sturen.

Omdat het bestuur van de Vereniging niet alles alleen kan doen, is er een paar jaar geleden een drietal commissies opgericht waar naast bestuursleden ook gewoon leden van de VDH zitting hebben. Zo is er een Commissie Verkeer die de verkeersproblematiek in Hoogland in beeld brengt en samen met de gemeente naar oplossingen zoekt. Hier is bijvoorbeeld de 30-km zone van de Hamseweg uit voortgekomen. Dat alleen het instellen van deze zone geen echte oplossing is, is inmiddels ook duidelijk, dus wordt er gekeken naar hoe dit gebod dan ook gehandhaafd kan worden.

Naast de commissie verkeer bestaat er ook een commissie Ruimtelijke Ordening. Deze commissie houdt zich bezig met de mogelijke bebouwing in Hoogland en de wijze waarop dat geschiedt.

Tenslotte is er nog de commissie Welzijn en Cultuur. Deze commissie heeft zich de afgelopen jaren voornamelijk gericht op het open houden van Dorpshuis De Neng. Dat is goed gelukt. Er is door de VDH een nieuwe Stichting in het leven geroepen en het Dorpshuis draait nu zelfstandig succesvol onder een eigen bestuur.

Daarmee zijn ongetwijfeld alle onderwerpen rond Welzijn en Cultuur niet in kaart gebracht en opgelost. Hoe is het bijvoorbeeld met de jongste jongeren in Hoogland gesteld. Is daar genoeg opvang voor? Wat gebeurt er voor de tieners in Hoogland? In welke mate vergrijst Hoogland? Als dat zo is, zijn er dan genoeg voorzieningen in ons dorp voor ouderen?

Door gesprekken met de gemeente, welzijnsorganisaties, gezondheidsinstellingen, gezondheidscentra met huisartsen kunnen we daar een beeld van krijgen. Echter, deze commissie is stevig onderbemand. Daarom zoekt de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland voor deze leuke en uitdagende commissie nieuwe leden. Wilt u uw steentje bijdragen aan de leefbaarheid van ons mooie dorp? Meld u dan aan voor deze belangrijke commissie: info@dorpsbelangenhoogland.nl

Een cv wordt op prijs gesteld