Op 19 september 2011 heeft er een bijeenkomst met de stakeholders uit Hoogland plaatsgevonden waarbij de resultaten van de enquete dorpsvisie met hen zijn besproken.
De basis voor de enquete was de informatie zoals die door de interviews met deze stakeholders beschikbaar kwam.

Een kleine greep uit de resultaten:

Hoe ervaren Hooglanders hun dorp:

Hoogland is mijn dorp, ik voel mij er thuis                           69%

Hoogland heeft een dorps karakter                                      68%

Hoogland is vitaal als dorpsgemeenschap                           52%

Nog maar 30% van de respondenten vindt Hoogland landelijk en groen. 

De als belangrijkste gesignaleerde problemen met verkeer en wonen vindt men het verkeer op de Hamseweg en de Zevenhuizerstraat 3479 punten, maximum te halen 4040

Er wordt teveel gebouwd in Hoogland-West 2326 punten

 

Er is geen verzorgingshuis voor senioren 2128 punten

Hoogland-West is te druk 2077 punten

Er zijn onvoldoende seniorenwoningen 2037 punten.

De complete presentatie kunt u hieronder downloaden en bekijken.