Vereniging Dorpsbelangen Hoogland laat zien waar ze voor Hoogland en de leden voor staat. Lees verder

Groos op Hoogland (6)

Vereniging Dorpsbelangen Hoogland laat zien waar ze voor Hoogland en de leden voor staat.

Er zijn periodes dat het druk is in Hoogland (we hebben het even niet over de dagelijkse verkeersdruk), maar ook periodes dat we in alle rust voor u aan het werk zijn. De afgelopen weken hebben we niet stilgezeten. Het zal u niet zijn ontgaan, dat we u hebben gevraagd om een enquête in te vullen. Daar is massaal gehoor aan gegeven. De medewerkers van de Hogeschool Utrecht die dit onderzoek hebben opgezet zijn nu erg druk bezig met het verwerken van alle gegevens. Tijdens de Jaarvergadering op 1 juni presenteren we u de uitslag. Daarna zullen we de resultaten verwerken in een visiedocument. Dus, wilt u weten wat uw buren vinden van Hoogland en bijvoorbeeld welke problemen aangepakt dienen te worden, kom dan op 1 juni om 20.00 uur naar De Faam.

Voor onze Jaarvergadering op 1 juni hebben we verkeerswethouder Hans Buijtelaar uitgenodigd. Als VDH zijn we niet tevreden met het voorstel van de gemeente over de verkeersaanpak in ons dorp. Op 12 mei mag u van de gemeente in De Neng uw goedkeuring geven aan een voorstel om van slechts een heel klein stukje Hamseweg een 30 kilometerzone te maken. In november 2010 nam de gemeenteraad een motie hierover aan, maar legde het college ook de verplichting op samen met bewoners en belangengroeperingen aan een oplossing te werken voor het sluipverkeer en de mogelijke toename zodra het Meander over twee jaar open gaat. Belangengroepen hebben wel met de gemeente gesproken, maar van een gezamenlijke oplossing is geen sprake. De gemeente bepaalt en wij allen – u op 12 mei– mogen aansluiten. De Zevenhuizerstraat wordt stelselmatig buiten alle plannen gehouden en voor een oplossing voor sluipverkeer sluit de gemeente haar ogen. Als de voortekenen ons niet bedriegen, dan is één van de grootste conclusies van de enquête, dat de verkeersproblematiek van ons dorp de Hooglanders het meeste dwarszit. We hopen dat de wethouder wil uitleggen hoe wel in gezamenlijkheid tot een oplossing kunnen komen. Kom dus op 1 juni naar de Jaarvergadering.

Afgelopen najaar zou Kraailandhof op de schop gaan. De eigenaar van de Albert Heijn kreeg de appartementen boven de nieuwe winkel niet voldoende verkocht, waardoor het project uitgesteld werd. Maar, de afgelopen weken zijn bomen gekapt en struiken gerooid, om vogels niet in het broedseizoen lastig te vallen, want gemeente en AH willen binnenkort toch van start gaan. Dat betekent eerst een snackbar op het plein en daarna op het grasveld van Breelandhof een tijdelijke winkelvoorziening. In de Hooglander Courant kunt u volgende keer een nieuwe bouwplanning lezen.

De voormalige Rabobank, blijkt voor problemen en overlast te zorgen. Hangjongeren laten vuiligheid achter en dat hebben we bij Rabobank Amersfoort aangekaart, die beloofde vaker schoon te maken. Dat de automatische deuren wel heel snel sloten en aanmaal binnen niet meer opengingen was voor de VDH aanleiding om direct te bellen met de directie. Het is weer, maar dat betekent ook dat hangjongeren zich weer op kunnen houden in de hal. Misschien dat een sensor hen wel kan opsluiten, zodat die overlast in één klap opgelost is. De Rabobank heeft toegezegd beter te letten op het schoonmaken van de omgeving. Ervaart u toch overlast van hangjongeren, belt u met de politie via 0800-8844. Heeft u last van zwerfvuil bij de Rabobank, meldt het ons via info@dorpsbelangenhoogland.nl.

Wilt u dat wij ook uw belangen vertegenwoordigen, word dan lid. Meldt u aan viainfo@dorspbelangenhoogland.nl en kom op 1 juni om 20.00 uur naar de Jaarvergadering in De Faam.

Het bestuur
Vereniging Dorpsbelangen Hoogland

Nog geen lid van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland? Kijk voor meer informatie opwww.dorpsbelangenhoogland.nl en zie wie we zijn en waar we mee bezig zijn.