Vereniging Dorpsbelangen Hoogland laat zien waar ze voor Hoogland en de leden voor staat.

De grootste carnavalsoptocht boven de grote rivieren. Met zo’n slogan heb je geen dure sportmanifestatie nodig, vinden wij in Hoogland. Een recordaantal van 60.000 toeschouwers stonden urenlang opgesteld langs de route. De anders zo drukke Hamseweg en Zevenhuizerstraat waren voor de verandering in gebruik als eenrichtingsweg, waar beslist langzamer dan 5 kilometer per uur werd gereden door de vele, prachtige praalwagens. Kom daar maar eens om op het Stadhuis, waar na een motie over de verkeersproblematiek in ons dorp nog altijd geen invulling is gegeven aan de wens van verschillende politieke partijen om die verkeersdruk aan te pakken. Jammer genoeg koos Prins Carnaval Jeroen voor het thema ‘Duitsland’, waar ‘verkeer’ een veel actueler en urgenter thema zou zijn geweest. Misschien iets voor volgend jaar? We hebben in ieder geval genoten van het jaarlijkse carnaval en de verschillende feesten, zoals die bij ons in `t Zandkruuersgat worden gevierd. Hulde aan alle vrijwilligers en deelnemers.

Hierboven al even de door de gemeenteraad aangenomen verkeersmotie over de verkeersdruk op de Hamseweg genoemd. Helaas twittert onze verkeerswethouder Hans Buijtelaar over alles, behalve het oplossen van dit verkeersprobleem en dat zit ons toch wat dwars. De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland was vorig jaar erg blij toen in het coalitieakkoord 1,5 miljoen werd uitgetrokken om de verkeersproblematiek in Hoogland aan te pakken. Helaas bleek een paar maanden later bij de begrotingsbehandeling het geld op te zijn. Gelukkig kwamen de BPA en PvdA met voorstellen en ook wethouder Buijtelaar gaf toen aan dat hij wilde meewerken aan een oplossing, voor de Hamseweg. Ondanks de belofte om in januari met een voorstel te komen bleef het ijzig stil.

Pas nadat we de wethouder  een mail stuurden, kregen we een uitnodiging om te praten over een oplossing voor de verkeersproblematiek. De indruk bestaat nu in het dorp, dat wethouder Buijtelaar slechts voor een 30 kilometerzone voor de Hamseweg gaat. Daarmee wordt ons inziens voorbij gegaan aan andere, en wellicht betere verkeersmaatregelen. Tevens  wordt de verkeersdruk op de Zevenhuizerstraat volledig genegeerd. Of moet, net als in Hooglanderveen, ook in ons mooie dorp eerst een ernstig, dodelijk ongeluk gebeuren, voordat er tot actie overgegaan wordt? We hebben de wethouder meerdere malen aangeboden mee te denken over oplossingen en te willen werken aan een betere verkeersdoorstroming. Die toezegging stond al en blijft staan.

De afgelopen weken zijn verschillende Hooglanders, verenigingen, organisaties, vertegenwoordigers en ondernemers door de Hogeschool Utrecht geïnterviewd over ons dorp. Deze gesprekken vormen het uitgangspunt van de dorpsenquête die in april wordt verspreid en die door alle Hooglanders kan worden ingevuld. We willen namelijk weten hoe Hooglanders over hun dorp denken en welk (dorps)karakter daarbij hoort. Onze dorpsvisie vormt de input van Hoogland voor de structuurvisie van de gemeente Amersfoort. Het is belangrijk dat we dit doen, omdat we niet over het hoofd gezien willen worden. Hoogland is belangrijk voor de regio. Dat heeft de carnavalsoptocht door `t Zandkruuersgat wel weer laten zien.

Wilt u met ons meedenken, stuur dan een email: info@dorspbelangenhoogland.nl. En… kom op 1 juni naar de jaarvergadering.

Het bestuur
Vereniging Dorpsbelangen Hoogland

Nog geen lid van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland? Kijk voor meer informatie opwww.dorpsbelangenhoogland.nl en zie wie we zijn en waar we mee bezig zijn.