Hoe zal Hoogland er in 2030 uitzien? Spreken de meeste Hooglanders dan nog over ons dorp? Is het dorpse karakter nog aanwezig? Zijn de betrokkenheid en hulpvaardigheid nog steeds groot? Gedenken we nog elk jaar de annexatie van Hoogland door Amersfoort?

Waar willen we naar toe met Hoogland? Tijdens de ledenvergadering van dit jaar hebben wij met de aanwezige leden besproken dat we aan de slag willen met het ontwikkelen van een visie op de toekomst van Hoogland. De leden konden zich in ons voorstel vinden. De basis voor het formuleren van deze visie is de gezamenlijke mening van alle Hooglanders, dus niet alleen van onze leden.

Wij hebben de afgelopen maanden als bestuur, samen met een zeer actief lidBert Veenstra, de voorbereidende werkzaamheden hiervoor verricht. Begin volgend jaar ontvangt elk Hooglands gezin een lijst met vragen over o.a. wonen, werken, voorzieningen, verkeer en veiligheid in Hoogland. Na verwerking van de antwoorden zullen wij de resultaten en de eerste conclusies met u bespreken in onze jaarlijkse ledenvergadering. De visie die wij op basis van de antwoorden schrijven, zal de komende jaren leidraad zijn voor ‘het beleid’ van de VDH.

 

Naast de visieontwikkeling speelden er afgelopen jaar in Hoogland veel andere zaken, waar wij als bestuur nauw bij betrokken waren. Denk aan de herontwikkeling van winkelcentrum Kraailandhof, de discussie over het verkeer op de Hamseweg en de Zevenhuizerstraat, klankbordgroep Stadspark Schothorst, de toekomst van Hoogland-West en de structuurvisie van de gemeente Amersfoort.

In deze overvolle nieuwsbrief gaan we in op deze en andere onderwerpen. Wilt u op de hoogte blijven, raadpleeg dan onze website www.dorpsbelangenhoogland.nlWij horen graag uw mening. U kunt ons bellen, mailen of uw mening met anderen delen op ons forum.

Mocht u zelf een actieve rol willen spelen in ons bestuur, dan bent u van harte uitgenodigd om dit kenbaar te maken. Wij zullen u dan op korte termijn uitnodigen voor een kennismaking.

Aan het begin van dit jaar hebben wij voor het eerst een nieuwjaarsreceptiegehouden. Omdat de opkomst goed was en de reacties zeer positief, willen wij graag wederom het glas met u heffen op het nieuwe jaar. Wij verwelkomen u graag op maandag 10 januari 2011 vanaf 20.00 uur in Café De Noot aan de Hamseweg in Hoogland.

Ik wens ons allen toe dat we in 2030 constateren dat het nog steeds heel prettig leven is in Hoogland. Voor nu, wens ik u namens het hele bestuur, heel fijne feestdagen en een gezond 2011!

Carla Hartog, voorzitter.