Verkeer en Hoogland is een vervolgverhaal; hopelijk geen never ending story. Toen de politieke partijen dit jaar een coalitieakkoord schreven waarin stond dat de verkeerssituatie op de Hamseweg zou worden aangepakt, waren we daar als VDH erg blij mee.

Eindelijk een oplossing voor gevaarlijke en onoverzichtelijke knelpunten op de Hamseweg die langzaam maar zeker dichtslibt. Heel even leek het erop dat de bezuinigingen roet in het eten zouden gooien, maar tijdens de begrotingsbehandeling in november kwamen BPA en PvdA met voorstellen.

‘Belofte is belofte’, vonden ze. Als het coalitie-akkoord iets zei over het oplossen van de verkeersdruk op de Hamseweg, dan moest het college dat ook nakomen. De BPA wilde een 30-kilometerzone invoeren en de PvdA diende een motie in, waarin de gemeente Amersfoort werd opgeroepen om samen met de VDH, WBT, ondernemers en bewoners aan een oplossing voor de Hamseweg te werken. Ondertussen gaf ook wethouder Buijtelaar aan dat hij wilde meewerken aan maatregelen op de Hamseweg.

Als Vereniging Dorpsbelangen Hoogland vinden wij dat de toegenomen verkeersdruk in Hoogland niet alleen voor onveilige situaties op de Hamseweg zorgt. Ook de Zevenhuizerstraat slibt dicht. Oversteken wordt steeds meer een onacceptabel ‘avontuur op eigen risico’. Als de politiek het serieus voor heeft met Hoogland, dan worden geen halfslachtige maatregelen genomen, maar worden er oplossingen bedacht voor zowel de Hamseweg als de Zevenhuizerstraat.

Het moet veiliger worden voor voetgangers, fietsers en andere gebruikers van deze straten. Hooglanders en bezoekers; iedereen moet zich veilig in, uit en door ons dorp kunnen bewegen.

De VDH heeft begin november een intensieve lobby gevoerd om de politieke partijen van nut en noodzaak te doordringen van de aanpassing van de verkeerssituatie in Hoogland. De motie van de PvdA voor de Hamseweg was voorlopig het hoogst haalbare. De gemeente gaat nu samen met de betrokken partijen, waaronder de VDH, ondernemers en bewoners kijken hoe de verkeerssituatie op de Hamseweg verbeterd kan worden. De gemeente wil begin 2011 met dit onderzoek beginnen. De resultaten zullen half mei/juni aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden voorgelegd.

De VDH pleit voor maatregelen op de Hamseweg en de Zevenhuizerstraat, omdat de verkeers-problemen niet bij de rotonde beginnen en op de Maatweg eindigen!

Tekst: Jacques Happe.