In overleg met het wijkbeheerteam is onderstaande brief aan de lijsttrekkers van de politieke partijen in Amersfoort verstuurd.

Aan de lijsttrekkers van de politieke partijen in Amersfoort.

                                                                                                      Hoogland,  12 februari 2010.

Geachte dame/heer,

Nu u ongetwijfeld aan het aftellen bent richting de gemeenteraadsverkiezingen, willen wij, het wijkbeheerteam en het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland,  van de gelegenheid gebruik maken u attent te maken op zaken die er binnen de Hooglandse gemeenschap spelen.  Dit in de hoop en verwachting dat u hier aandacht aan gaat besteden tijdens het vormen van het nieuwe bestuur van Amersfoort voor de komende vier jaar. 

Het gaat om de volgende zaken:

  • er lopen twee grote verkeersstromen door Hoogland.  Eén via de Zevenhuizerstraat en één via de Hamseweg.  De afgelopen jaren is gebleken dat de verkeersdruk op deze twee wegen steeds verder is toegenomen.  De komst van het nieuwe ziekenhuis aan de Maatweg kan deze toegenomen verkeersdruk mogelijk nog verder versterken.  Om Hoogland leefbaar te houden verzoeken wij u dan ook om op een zo kort mogelijke termijn een start te maken met de herinrichting van het winkelgedeelte van de Hamseweg als verblijfsgebied, waar wel doorstroming van het openbaar vervoer mogelijk blijft, maar het doorgaande autoverkeer wordt afgeremd. Een en ander volgens het model zoals dat in Hoevelaken is toegepast. Daarnaast zou de bewegwijzering richting het nieuwe ziekenhuis op een zodanige manier plaats moeten vinden dat het onlogisch is om door Hoogland te rijden.
  • wij juichen de komst van de nieuwe golfbaan en de komst van GymXL toe. De verkeersafwikkeling zal  plaats gaan vinden via de parallelweg van de Bunschoterstraat. De gebruikers van deze voorzieningen zullen veelal per auto en fiets reizen. Over deze parallelweg rijden echter ook de landbouwvoertuigen onder andere van de fa. van Dijk. Wij maken van deze gelegenheid gebruik om nogmaals onze zorg voor de veiligheid van de fietsers kenbaar te maken. Indien mogelijk zou hier een vrijliggend fietspad moeten komen.

Het leek ons goed om dit namens onze 600 leden onder uw aandacht te brengen.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland,

G. van Nieuwenhuizen,

Voorzitter

 

Namens het Wijkbeheerteam Hoogland,

T. Blom,

Voorzitter

 

Tekst: Carla Hartog