Via de media konden wij kennis nemen van de ontwikkelingen m.b.t. de nieuwbouw van het Meander Medisch Centrum. Zoals het er nu uitziet, zalhet nieuwe ziekenhuis aan de Maatweg niet eerder in gebruik genomen worden dan medio 2013.

Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst die half juni door Meander voor de buurt en andere belanghebbenden werd verzorgd, was er nog sprake van dat de start van de bouwwerkzaamheden aan het einde van dit jaar zou zijn. Inmiddels is duidelijk dat dit niet gaat lukken. In verband met de economische crisis zijn de banken niet scheutig met het geven van leningen. Men hoopt nu dat in het voorjaar van 2010 de eerste paal de grond in gaat.

Volgens de laatste berichten zou de nieuwbouw ruim 300 miljoen euro kosten. Over de financiering wordt al maandenlang met een aantal banken onderhandeld. Meander hoopt nog steeds de gesprekken dit jaar positief te kunnen afronden. Ook met de beoogd hoofdaannemer Heijmans is men in gesprek en ook hier is, op het moment van schrijven van dit artikel, nog geen overeenstemming bereikt.

Deze vertragingen kunnen er wellicht toe leiden dat de bouwaanvraag ingetrokken moet worden, omdat de termijnen die voor het verkrijgen van een bouwvergunning staan niet gehaald worden. Wellicht moet de aanvraag voor de bouwvergunning zelfs opnieuw gedaan worden.

Wij blijven de voortgang van dit proces volgen en houden u op de hoogte.

Door Carla Hartog.