Amersfoort viert dit jaar haar 750-jarig bestaan. Een feest waarbij zoveel mogelijk inwoners betrokken worden. Amersfoort, van harte gefeliciteerd! Ook Stadspark Schothorst wordt voor de festiviteiten, zoals het Highlands Blues festival, de kermis en een beach volleybaltoernooi gebruikt. Wij vertrouwen erop dat het terrein ook aan het einde van de zomer, tijdens de Hooglandse Paardensportdagen en het dorpsfeest nog goed gebruikt kan worden.

Inmiddels is er een discussie ontstaan over het toestaan van meer evenementen in het Stadspark. Plezier versus overlast zijn hier de issues. De komende tijd zal hier nog volop over gesproken worden. En er zijn meer onderwerpen die momenteel spelen in Hoogland. Grote bouwprojecten als de herontwikkeling van de Kraailandhof, verkeersdrukte en steeds concreter wordende plannen voor een kunstwerk bij de entree van Hoogland. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van de actuele situatie. De plannen zijn indrukwekkend en kunnen een aanwinst voor Hoogland zijn.

Met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 in het vizier wil de VDH een lijst maken met onderwerpen die nu voor Hoogland van belang zijn. Via onze website www.dorpsbelangenhoogland.nl kunt u aangeven welke onderwerpen voor u belangrijk zijn. Wij zullen een lijst maken met de belangrijkste onderwerpen en die in aanloop naar de verkiezingen kenbaar maken aan de politieke partijen. Als Hooglanders kunnen wij dan stemmen op de partij die zich het meest voor Hoogland wil inspannen en belangrijker nog: die geld wil vrijmaken om structurele oplossingen te realiseren. Wij hopen hiermee Hoogland beter op de politieke kaart zetten. Wij zijn verheugd met de komst van wethouder Ruud Luchtenveld naar onze jaarvergadering. Hij zal een toelichting geven over diverse projecten die in Hoogland (gaan) spelen.

Onze ledenvergadering is op 4 juni a.s. in de Faam. Aanvang 20.00 uur.

Graag nodig ik u hierbij uit om onze ledenvergadering bij te wonen. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u de agenda van de jaarvergadering.

Het bestuur heeft een lijst met aftredende bestuursleden opgesteld. Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Ik doe daarom een oproep aan leden die zich willen inzetten voor Hoogland, in het kader van de VDH. Inzet en ervaring zijn meer dan welkom!

Onze website www.dorpsbelangenhoogland.nl blijft bezoekers trekken. Hebt u al een bezoek gebracht? Sinds kort beschikken wij over een forum. Vergeet dus niet ons forum te bezoeken en ons die onderwerpen te melden die u aan het hart gaan in Hoogland.

Ik wens u veel leesplezier en hoop u te ontmoeten op onze ledenvergadering van 4 juni a.s.

Namens het bestuur VDH,

Gerrit van Nieuwenhuizen, voorzitter