Het (sluip)verkeer in Hoogland is een thema dat de aandacht van het VDH-bestuur blijft vragen.

De verkeersdrukte in Hoogland staat al een aantal jaren op onze agenda. Er is dan ook regelmatig overleg met de gemeente over dit onderwerp. Belangrijk punt daarbij is te achterhalen of de verkeersdrukte ontstaat door sluipverkeer of bestemmingsverkeer. Tegen het laatste valt weinig te ondernemen.

Tijdens het meest recente overleg met de gemeente is gesproken over vijftien mogelijke maatregelen die het sluipverkeer door Hoogland zouden kunnen verminderen. Deze maatregelen komen overeen met de uitkomsten van de stickerplakactie die de VDH tijdens de Jaarvergadering van 2008 heeft gedaan. De aanwezige leden konden toen stickers plakken bij de oplossingen die hun voorkeur hadden.

Om de effecten van de verschillende maatregelen te beoordelen, heeft de gemeente een aantal varianten laten doorrekenen met behulp van een microrekenmodel. Daarbij is ook de invoering van 30-kilometerzones meegenomen, die volgens de huidige planning in 2010 plaatsvindt. M.b.t. de invoering van de 30-kilometerzones volgt in het najaar een inspraaktraject.

De uitkomsten van deze microsimulatie zijn inmiddels bij de gemeente bekend. Wethouder Ruud Luchtenveld, spreker tijdens onze Jaarvergadering, zal hierop een toelichting geven tijdens onze Algemene Ledenvergadering op donderdag 4 juni a.s.

Tijdens het bovengenoemde overleg is gebleken dat de gemeente Amersfoort op korte termijn geen budget heeft voor ingrijpende verkeersmaatregelen in Hoogland, zoals een herinrichting van de Hamseweg. Na de afronding van de bouw van het nieuwe winkelcentrum Kraailandhof wordt het kruispunt Zevenhuizerstraat/Kraailandhof wel aangepakt. En zoals u elders in deze nieuwsbrief kunt lezen, treft de gemeente binnenkort maatregelen om de doorstroming op de Bunschoterstraat te verbeteren. Wordt vervolgd.

Tekst: Lutske Bonsma