Wethouder Ruud Luchtenveld is spreker tijdens onze Jaarvergadering op donderdag 4 juni. Wij nodigen al onze leden van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De wethouder zal o.a. een toelichting geven op een onderzoek dat de gemeente heeft gedaan naar maatregelen tegen de verkeersdrukte in Hoogland.

Het VDH-bestuur is verheugd dat VVD-wethouder Ruud Luchtenveld van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Verkeer bereid is op onze Jaarvergadering uw en onze vragen te beantwoorden. Wij willen graag met hem van gedachten wisselen over onderwerpen die Hooglanders aan het hart gaan, zoals het (sluip)verkeer door Hoogland, de herontwikkeling van de Kraailandhof en de verkeersafwikkeling van het winkelcentrum.

Ook vragen wij ons af of de gemeente zich realiseert dat er straks tegelijkertijd twee grote bouwprojecten in/bij Hoogland worden uitgevoerd, namelijk de bouw van het Meander Medisch Centrum en winkelcentrum Kraailandhof. Uiteraard willen wij ook graag weten hoe de wethouder denkt over het plan om meer evenementen in Park Schothorst toe te staan. En wat is de stand van zaken met betrekking tot de golfbaan in Hoogland-West? Komt die er nu wel of niet?

Vanaf 20 uur worden verenigingszaken behandeld. Na de pauze, vanaf omstreeks 21 uur, is wethouder Luchtenveld aanwezig. Hij zal o.a. een toelichting geven op een onderzoek dat de gemeente heeft gedaan naar de effecten van maatregelen die de verkeersdrukte in Hoogland zouden kunnen verminderen. U kunt de vragen die u heeft alvast kenbaar maken op ons forum.

Dus kom op donderdag 4 juni naar onze Jaarvergadering in de grote zaal van De Faam. Wilt u onze Jaarvergadering bezoeken en bent u nog geen lid? Word dan nu lid. Dit kost slechts 5 euro per jaar.

 

Graag tot ziens op donderdag 4 juni!

Algemene Ledenvergadering van de VDH op donderdag 4 juni vanaf 20.00 uur in de grote zaal van De Faam.

Tekst: Lutske Bonsma