1279725740kunstwerkHoogland wordt langzaam opgeslokt door de opschuivende stadsgrenzen van Amersfoort. Formeel hoort Hoogland bij de stad Amersfoort, maar zo voelt het voor veel inwoners van Hoogland niet. Wij wonen in een dorp met een eeuwenoude geschiedenis en een eigen, dorpse identiteit. Vroeger kon je de contouren van het dorp zien vanuit de polder, met als markant herkenningspunt de toren van de Martinuskerk; tegenwoordig belemmeren nieuwe wijken en geluidswallen het zicht op Hoogland. Maar daar komt verandering in!

Het Wijk Beheer Team, de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland en enkele bewoners willen graag meer aandacht voor de entree aan de Noordkant van Hoogland, bij De Kolkrijst.  Zij willen dit bereiken door middel van een kunstwerk met een uitnodigend karakter.

Locatie
Als locatie is gekozen voor de geluidswal ter hoogte van de kruising met stoplichten, waar je afslaat om het dorp via de Zevenhuizerstraat in te rijden. De geluidswal kan worden benut als drager voor een kunstwerk. Dat kan door gebruik te maken van de hoogte, door de wal als sokkel te gebruiken. Maar het is ook denkbaar dat de wal zelf onderdeel van het kunstwerk wordt, door bijvoorbeeld gedeelten op te hogen of juist uit te graven.

Uitgangspunten
Het kunstwerk mag een signaalwerking hebben, in die zin dat het de passanten attendeert op het dorp Hoogland, maar moet niet schreeuwerig zijn. Het werk zal vanuit langsrijdende auto’s te zien zijn, maar ook vanuit auto’s die wachten bij het stoplicht en natuurlijk door fietsers en voetgangers. Het kunstwerk zal bij voorkeur iets uitdrukken over het karakter en de historie van ons dorp. Hiervoor zal ook input worden geleverd vanuit Hoogland. Het komende jaar zal aan alle kinderen in groep 6 van de basisscholen in Hoogland worden gevraagd waaraan zij denken bij Hoogland. Hun ideeën, tekeningen en schetsen kunnen ze insturen voor het ontwerp van het kunstwerk.

Selectie
Drie kunstenaar, die geselecteerd zijn door de gemeente Amersfoort en de leden van de kunstcommissie Hoogland (vertegenwoordigers van het WBT, de VDH en de wijkopbouwwerker) worden uitgenodigd om het ontwerp van de kinderen te vertalen naar een passend kunstwerk.

De kunstenaars maken een schetsontwerp op basis van de kindertekeningen. De ontwerpen worden in de Neng tentoongesteld, waarna alle Hooglanders worden uitgenodigd hun keuze te maken. De definitieve keuze zal als kunstwerk worden uitgevoerd. Naar verwachting zal eind 2009, begin 2010 het kunstwerk zijn plaats krijgen bij de entree van Hoogland-Noord.

Tekst: Gert Wagelaar