In de komende maanden zal de VDH met de gemeente, en naar wij aannemen ook andere betrokkenen, overleg voeren over de verkeerssituatie in Hoogland.

Het kruispunt bij winkelcentrum Kraailandhof wordt de komende jaren aangepakt (meer hierover leest u in het artikel over de herontwikkeling van de Kraailandhof). Of hierdoor het sluipverkeer wordt tegengegaan valt nog te bezien, maar uitgangspunt is in elk geval dat het kruispunt veiliger wordt voor met name kwetsbare weggebruikers als voetgangers en fietsers.

De gesprekken met de gemeente over mogelijke maatregelen die op andere plaatsen, zoals de Hamseweg, genomen kunnen worden om sluipverkeer tegen te gaan, zullen binnenkort van start gaan.

Wij houden u op de hoogte.