De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland was ook dit jaar tijdens het dorpsfeest in stadspark Schothorst aanwezig om met leden en niet-leden van gedachten te wisselen over zaken die in Hoogland spelen.

We kunnen terugkijken op een fantastisch dorpsfeest. De weergoden waren Hoogland zeer goed gezind, de activiteiten waren weer enorm divers en het dorpsfeest was (zoals altijd) goed georganiseerd. Het hele weekend was het lekker druk in het stadspark.

Op zaterdag was de VDH met een stand vertegenwoordigd. VDH-leden en andere belangstellenden bezochten onze infokraam. De meestbesproken onderwerpen waren: de mogelijke aanleg van een golfbaan aan de Bunschoterstraat, de verkeersdrukte in ons dorp en de eventuele plaatsing van een UMTS-mast.

Wanneer er ontwikkelingen m.b.t. deze of andere onderwerpen zijn, kunt u dit lezen op deze website.

Tekst: Lutske Bonsma

1206814237Dorpsfeest2008