1950431026stmartinustorenDe historie heeft ons geleerd, dat veranderingen niet slecht hoeven te zijn. Als we een paar eeuwen geleden niet ontdekt hadden dat wij beter stenen huizen konden bouwen, hadden we nog steeds in lemen hutten gewoond. Daarom zijn nieuwe ideeën of plannen ook niet per definitie slecht of niet gepast.

Ook Hoogland ontkomt niet aan ideeën en plannen die tot verandering leiden: het ziekenhuis aan de Maatweg, de herstructurering van de Kraailandhof, de aanleg van de fietsbrug naar Soest en de mogelijke komst van een golfbaan zijn allemaal nieuwe ontwikkelingen die in samenhang, maar ook op eigen waarde beoordeelt dienen te worden. Het op voorhand NEE-zeggen en handtekeningen verzamelen om een nieuw initiatief de grond in te boren, gaat ons dan ook te ver.

De aanleg van de fietsbrug, de Malebrug, die Hoogland met Soest verbindt is een mooi voorbeeld. Er is een schitterende fietsroute ontstaan, waarvan vele mensen zullen genieten, maar er zullen altijd mensen zijn die aangeven dat het jammer is van de verstoring van de natuur. Ik denk dat deze ontwikkeling juist een positieve impuls geeft. Hulde aan de initiatiefnemers.

De VDH heeft zich altijd positief opgesteld t.a.v. nieuwe ontwikkelingen en geeft pas een oordeel als alle facetten van een plan op tafel liggen. In een (te) vroeg stadium dingen roepen en vooroordelen uiten is niet onze stijl. Dat sommige mensen ons een mening in de mond willen leggen of stukken schrijven in de Hooglander Courant beschouwen we maar als een manier om een discussie op gang te krijgen. De VDH heeft gezegd onder voorwaarden niet tegen een mogelijke aanleg van een golfbaan te zijn. Eerst een plan en dan bekijken welke voorwaarden nodig zijn om het gebied dusdanig in te richten, dat het toegankelijk wordt (niet alleen voor golfers) op zo’n manier dat de natuurlijke elementen het beste tot zijn recht komen. Het geleidelijk volbouwen met (land)huizen en gebouwen en daardoor helemaal geen toegang tot het gebied hebben, is in mijn ogen een veel slechtere optie.

Dat de VDH ook met zijn tijd meegaat, is te zien op onze geheel vernieuwde website. Doordat de website vaker bijgewerkt wordt dan voorheen, kan de VDH een actievere rol spelen in het verspreiden van informatie over de ontwikkelingen in Hoogland. De herstructurering van de Kraailandhof, de nadere uitwerking van de bouw van het ziekenhuis en het voorkomen van nog meer sluipverkeer door Hoogland zijn enkele van de actuele thema’s. Wij hopen dat u onze site regelmatig bezoekt!

Namens het Bestuur van de VDH,

Gerrit van Nieuwenhuizen, voorzitter.