2042941681FietsbrugoverdeEemDe Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) houdt zich o.a. bezig met het behoud van het dorpse karakter van Hoogland. Op onze vernieuwde website kunt u lezen, waarmee het bestuur zich namens de leden, bezighoudt. Wij horen dan ook graag van u, wat u bezighoudt!

Wij krijgen regelmatig ideëen en suggesties van u. Dat gebeurt gevraagd en ook ongevraagd. Door u, mensen die betrokken zijn bij Hoogland. Waar nodig worden uw ideen en suggesties ingestoken in het politieke spel. En dat is nu de kracht van onze club: onafhankelijk en betrokken, met als achterliggende motivatie het behoud van het mooie Hoogland.

Het lijkt wel of steeds meer mensen in Hoogland willen wonen of shoppen. Ik kan hiervoor genoeg redenen bedenken, maar een gevolg is wel dat het steeds drukker wordt in ons dorp. De bereikbaarheid van Hoogland komt hierdoor in het geding. De verkeerstellingen tonen aan dat er steeds meer automobilisten door Hoogland rijden. Maar wie zijn het en waarom rijden ze daar? En nog belangrijker: hoe gaan we deze trend omkeren? Het afgelopen jaar heeft u ons laten weten welke maatregelen uw voorkeur hebben. In september jl. heeft het VDH bestuur met de wethouder Verkeer, de heer Ruud Luchtenveld, uw suggesties van mogelijke maatregelen die de leefbaarheid in ons dorp vergroten, besproken. Misschien moeten we het anders zeggen; maatregelen waardoor de leefbaarheid niet verminderd/afneemt.

Kern van de oplossingen is: zorg voor een snellere rijtijd buitenom en voorkom hiermee het sluipverkeer door het dorp. Het gevoel zegt dat het geen verschil maakt in rijtijd of je buitenom of door het dorp rijdt. Recente metingen door de gemeente hebben ons gevoel bevestigd. Het lijkt om het even of je binnendoor of buitenom rijden. Vraag is: waarom rijden mensen dan door Hoogland? Blijkbaar denken ze dat het sneller is om door Hoogland te sluipen. Nu nog de juiste oplossingen kiezen om dit ten positieve te veranderen. In de eerste helft van 2008 zal de gemeente belanghebbenden benaderen en een een breed overleg starten om mogelijke maatregelen te bespreken. Uiteraard zullen wij van de partij zijn. Wij behartigen vanzelfsprekend uw belangen, maar schroom niet om ook uw individuele belangen aan de gemeente kenbaar te maken.

Er is nog meer nieuws over de bereikbaarheid van Hoogland. Onlangs is de aanleg van de fietsbrug over de Eem, die Hoogland en Soest met elkaar verbindt, afgerond. Het zal misschien voor de oud-Hooglanders even wennen zijn om veel Soesters in het dorp te zien, maar de bereikbaar van Hoogland wordt hiermee vergroot. De historische barrière is geslecht en wij kunnen nu gelukkig op de fiets snel naar de Oude Ambachtenmarkt en naar de Soester Gilde feesten. De feestelijke officiële opening van de brug vindt plaats op zaterdag 26 april. En op zondag 27 april is de officieuze en ludieke opening, waarvoor alle Hooglanders en Soesters uitgenodigd zijn.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in Hoogland? Bezoek dan regelmatig onze vernieuwde website.

Tekst: Gerrit van Nieuwenhuizen, voorzitter VDH