2121974704LandschapspadHoogland-West en de polders van Eemland zijn een belangrijk uitloopgebied. Ga er maar eens kijken op een zonnige zondagmiddag. Dat is ook heel logisch met zo’n prachtige gebiedje naast de deur. Met toenemende belangstelling voor gezondheid, rust, landschap en lokale (cultuur)historie zal deze vraag alleen maar verder toenemen.

Maar de lusten en lasten zijn niet goed verdeeld. Het zijn toch vooral de boeren in het gebied die ervoor zorgen dat dit landschap er zo keurig bij ligt. En deze boeren worden niet veel wijzer van (nog) meer wandelaars, fietsers en ruiters. Sterker nog; het levert vaak onveilige situaties op als de steeds grotere trekkers er langs moeten laveren. Om die lusten en lasten beter te verdelen is in 2003 het Landschapsfonds Eem en Vallei opgericht. Het idee is simpel; fondsvorming door geld op te halen bij hen die de lusten hebben, recreanten en bedrijven, en het belonen van beheerders die zich inzetten voor natuur en landschap. Het mes snijdt dus van twee kanten; 1) recreanten krijgen een mooier uitloopgebied en bedrijven een mooiere vestigingsomgeving en 2) boeren worden beloond als zij het landschap mooier of toegankelijker maken.

In de visie van het landschapsfonds stoppen we met het omzetten van boerengrond in terreinen voor natuurorganisaties. Onze mening is dat het agrarisch cultuurlandschap in handen moet blijven van boeren, die het sinds vele generaties beheren. Wel kan dat beheer anders, extensiever met meer oog voor natuurwaarden, landschap en met meer mogelijkheden om dat moois te beleven. De kosten of opbrengstderving moet wel dan zodanig worden vergoed, dat het voor de boer interessant is. Zo heeft het Landschapsfonds Eem en Vallei al drie klompenpaden in beheer. Dat zijn onverharde paden die dwars door boerenland lopen. Dat kan omdat het fonds de boeren een metervergoeding betaalt. Ook in Hoogland west hebben we geprobeerd om meer wandelen door boerenland mogelijk te maken. Dat is helaas nog niet gelukt. Wel zullen we in februari 2008, iets verderop in polder Zeldert een klompenpad kunnen openen. Vanuit Hoogland iets verder lopen, maar het beloofd wederom een prachtige wandelroute te worden. Dit nieuwe pad; het Netelenburchpad is een initiatief van de Flora en Fauna Werkgroep Hoogland-West, die al 15 jaar het Landschapspad in Hoogland west beheerd en verder bekend is van de knotgroep, de jaarlijkse vuilruimactie en de paaswandeling.

Behalve deze klompenpaden heeft het Landschapsfonds Eem en Vallei tal van projecten gesteund die ten goede komen aan natuur en landschap. Het fonds kan dit doen dankzij steun van vele donateurs en sponsors. Wilt u het landschapsfonds steunen? Heeft u suggesties hoe we Hoogland-West met de boeren en buitenlui uit het gebied mooier kunnen maken? Dan horen wij dat graag.

Meer informatie kunt u vinden op www.leev.nl, via info@leev.nl of (033) 480 08 83. Folders van de klompenpaden zijn verkrijgbaar bij de VVV.

Tekst: Bart Pijnenburg, bestuurslid Stichting Landschapsfonds Eem en Vallei.