Zoals u wellicht weet is er op 31 oktober 2006 een kentekenonderzoek gehouden op de toegangswegen tot Hoogland. Het kentekenonderzoek is geinitieerd door de VDH, de kosten ervan zijn betaald door de gemeente Amersfoort en de VDH.

Het onderzoek is uitgevoerd door de firma Dufec. Aanleiding tot het onderzoek was de verkeersdrukte in Hoogland en de vrees, die bij veel Hooglanders bestaat, dat het (sluip)verkeer zal toenemen na de bouw van het Meander Ziekenhuis aan de Maatweg.

Tijdens de ochtendspits (van 7 tot 9 uur) en de avondspits (van 16 tot 18 uur) werden op 31 oktober jl. op vier locaties de kentekens van passerende auto’s opgenomen. De registratie vond plaats op de Hamseweg ter hoogte van de aansluiting met de Maatweg; op de Hamseweg tussen de rotonde bij de Formido en De Bik; op de Van Boetzelaerlaan tussen de Bunschoterstraat en de rotonde bij de Formido en op de Zevenhuizerstraat direct ten noorden van de Pastoor Pieckweg.

Met behulp van het kentekenonderzoek hebben we inzicht gekregen in de toename van het verkeer ten opzichte van kentekenonderzoek in 2001 en in de verkeersstromen door ons dorp. Als sluipverkeer worden automobilisten gezien die in minder dan 10 minuten van de Maatweg (over de Hamseweg en Zevenhuizerstraat) naar de Rondweg-Noord rijden (of vice versa), automobilisten die binnen 9 minuten van de Maatweg (over de Hamseweg) naar de Bunschoterstraat rijden (of vice versa) en automobilisten die binnen 6 minuten van de Bunschoterstraat (via de Zevenhuizerstraat) naar de Rondweg-Noord rijden (of vice versa). Verkeer dat er langer of doet, wordt gezien als bestemmingsverkeer.

Aangezien de uitkomsten van het kentekenonderzoek in januari bekend zijn geworden, hebben ze al in verschillende lokale en regionale kranten gestaan. Voor de volledigheid willen wij ze ook in onze nieuwsbrief afdrukken.

Zevenhuizerstraat

  • Uit het onderzoek blijkt dat ’s ochtends 474 automobilisten vanaf de Rondweg-Noord de Zevenhuizerstraat inrijden, dat is een toename van 132 automobilisten (39%) ten opzichte van een kentekenonderzoek in 2001. Daarvan sluipen 58 (12%) automobilisten via de Zevenhuizerstraat naar de Bunschoterstraat. En 52 (11%) via de Zevenhuizerstraat en de Hamseweg naar de Maatweg. Opgeteld sluipen ’s ochtends dus 110 automobilisten (23%) over (van noord naar zuid) over de Zevenhuizerstraat.
  • ’s Avonds slaan 594 automobilisten vanaf de Rondweg-Noord de Zevenhuizerstraat in, dat is een toename van 4 automobilisten (1%) t.o.v. 2001. 22 automobilisten (4%) sluipen via de Zevenhuizerstraat naar de Bunschoterstraat en 16 (3%) via de Zevenhuizerstraat en de Hamseweg naar de Maatweg. ’s Avonds sluipen opgeteld 38 automobilisten (7%) van (noord naar zuid) over de Zevenhuizerstraat.

Hamseweg

  • ’s Ochtends slaan 163 automobilisten van de Maatweg de Hamseweg in, dat is een toename van 36 automobilisten (28%) t.o.v 2001. Daarvan sluipen 17 (10%) automobilisten via de Hamseweg en de Zevenhuizerstraat naar de Rondweg-Noord. 11 automobilisten (7%) sluipen alleen over de Hamseweg. Opgeteld zijn 28 auto’s (17%) op de Hamseweg (van zuid naar noord) sluipverkeer.
  • ’s Avonds rijden 30 mensen van de Maatweg de Hamseweg op, dat is een groei van 103 automobilisten (32%) t.o.v 2001. Daarvan gaan 67 auto’s (18%) over de Hamseweg en de Zevenhuizerstraat naar de Rondweg-Noord; 25 auto’s (7%) vertalen Hoogland via de rotonde bij de Formido en sluipen alleen over de Hamseweg. ’s Avonds zijn 92 (25%) dus sluipverkeer (van zuid naar noord) op de Hamseweg.

Bunschoterstraat

  • Vanaf de Bunschoterstraat ter hoogte van de rotonde bij de Formido gaan ’s ochtends 186 auto’s Hoogland binnen, een toename van 42 automobilisten (29%) t.o.v 2001. Hiervan sluipen 25 auto’s over de Zevenhuizerstraat naar de Rondweg-Noord (13%). Dit komt dus bij het eerdergenoemde sluipverkeer (van zuid naar noord vanaf de Hamseweg) over de Zevenhuizerstraat, in absolute aantallen is dat 17 en 25: 42. De percentages kun je in dit geval niet optellen. Tien auto’s (5%) sluipen vanaf de Bunschoterstraat via de Hamseweg naar de Maatweg. Opgeteld bij de 52 auto’s die vanaf de Zevenhuizerstraat over de Hamseweg van noord naar zuid sluipen, sluipen er 62 auto’s over de Hamseweg.
  • ’s Avonds gaan er 582 auto’s vanaf de Bunschoterstraat Hoogland in, een toename van 103 automobilisten (22%) t.o.v 2001. 109 auto’s (19%) sluipen over de Zevenhuizerstraat naar Rondweg-Noord. Daarbij komen de eerdergenoemde 67 auto’s, die vanaf de Hamseweg over de Zevenhuizerstraat sluipen, totaal: 176. Via de Hamseweg sluipen 18 (3%) auto’s naar de Maatweg. Dit komt bij het eerdergenoemde sluipverkeer dat vanaf de Zevenhuizerstraat van noord naar zuid over de Hamseweg sluipt; in absolute aantallen: 16 en 18: 34 automobilisten.

In de komende jaren zal nog een aantal keren een kentekenonderzoek op de toegangswegen tot Hoogland gehouden worden. Daaruit zal ook blijken of de komst van het Meander Ziekenhuis aan de Maatweg tot extra verkeersdrukte in Hoogland leidt.

Tekst: Lutske Bonsma