710062959nieuwbouwengwegNu nog een groot kaal stuk zandgrond, maar binnen een aantal weken zullen de bouwketen worden geplaatst en gonst het daar van de bedrijvigheid, want binnenkort zal de bouw van start gaan. De raadsfracties hebben zich positief uitgesproken over het bouwplan met de vier appartementsgebouwen en het plan is vrijgegeven voor de aanvraag van verklaring van geen bezwaar bij de provincie.

De voorzitter van de Raadsvergadering heeft Heilijgers een compliment gemaakt voor de wijze waarop zij is omgegaan met de burgerparticipatie, dus met de informatie van/aan de omwonenden. De VDH heeft ook alle informatie- en inspraakavonden bijgewoond.

Met het mooie weer van de afgelopen weken zullen veel Hooglanders het tuincentrum wel eens gemist hebben daar zij nu verder van huis hun tuinplantjes moeten halen. Het terrein wordt binnenkort opgevuld met een viertal fraaie appartementsgebouwen met penthouses. Het omliggende terrein wordt door een landschapsarchitect opnieuw ingedeeld en beplant. Het totale complex bestaat uit 39 woningen. Deze zullen in mei in de verkoop gaan.

Waar wij als VDH ons nog zorgen om maken is het parkeren op dit complex. Er worden onder een drietal blokken parkeergarages gebouwd behorende bij de betreffende woningen. Het kleine blokje heeft geen parkeerkelder en de bewoners hiervan parkeren dus op het terrein. Totaal worden er 54 parkeerplaatsen gerealiseerd. De parkeernorm van de gemeente Amersfoort is voor Hoogland 1,7 parkeerplaats per huis. Dit houdt derhalve in dat het complex 39 x 1,7 = 66 parkeerplaatsen zou moeten hebben verdeeld over de kelders en de straat. Het zou de bedoeling zijn dat de penthouses elk 2 parkeerplaatsen krijgen toegewezen. De kans bestaat dus dat veel nieuwe huiseigenaren met twee autos’s wegens gebrek aan ruimte op het complex hun auto gaan parkeren buiten het terrein op de Engweg of in de zijstraten.

Wij hebben onze bezorgdheid hierover aan de gemeente kenbaar gemaakt en die schreef ons dat het aantal parkeerplaatsen bij de officiële bouwaanvraag zal worden getoetst en ook Heilijgers zal aan deze 1,7 norm moeten voldoen willen zij de bouwvergunning in bezit krijgen.

Tekst: Rolf van Heel