1888900401hamsewegVerkeer is als voetbal. Iedereen heeft er verstand van. Zo ook in Hoogland. Het wordt steeds drukker op de weg en ‘we’ denken dat er vooral meer sluipverkeer door het dorp gaat. Is dat wel zo? En wat is dan sluipverkeer? Is iemand die door Hoogland rijdt en onderweg een boodschap haalt op de Kraailandhof of zijn kind naar school in Hoogland brengt, sluipverkeer? De een zegt ‘ja, dat is sluipverkeer’ en de ander zegt ‘nee, dat is bestemmingsverkeer?’.

Het kentekenonderzoek dat in oktober 2006 is uitgevoerd, heeft ons meer inzicht in de verkeersstromen door ons mooie Hoogland gegeven. Verderop in deze nieuwsbrief treft u een korte uitleg en de cijfers aan. Feit is dat wij hiermee een ijkpunt hebben voor de toekomst.

Het is druk in Hoogland, vooral tijdens de ochtend- en de avondspits. Maar wat vinden wij nu nodig aan verkeersmaatregelen, en wat is er eventueel nodig als het ziekenhuis gaat draaien? Het is niet eenvoudig om hierover te beslissen. Vandaar dat de VDH u heeft opgeroepen om mee te denken en uw ideeën en oplossingen aan ons kenbaar te maken.

Het bestuur wil dan graag met u de binnengekomen ideeën bespreken, met alle voors- en tegens om een idee te krijgen, wat wij als Hoogland nu kunnen doen om het dorp leefbaar, gezellig, maar ook bereikbaar te houden.

Om u alvast een aantal ideeën aan te reiken hebben wij de suggesties die ons reeds per post en mail hebben bereikt, elders op deze website op een rijtje gezet.

De historie heeft ons geleerd dat de beste resultaten om het sluipverkeer te beperken in Hoogland, een snelle, brede verbinding buitenom Hoogland is. De nieuwe bottleneck wordt de huidige Maatweg, met afslagen naar het nieuwe ziekenhuis. In de huidige plannen blijft de Maatweg tweebaans met opstelstroken voor het afslaande verkeer.

Uit de reacties die wij horen, blijkt dat veel Hooglanders ervan overtuigd zijn, dat de Maatweg verbreed moet worden om het verkeer snel en eenduidig af te handelen. Deze oplossing zou nodig kunnen zijn, zeker als de nieuwbouw op de Kop van Schothorst -door politieke druk- nog groter wordt.

Het bestuur van de VDH is de uitdaging aangegaan om de discussie over de bereikbaarheid van Hoogland op gang te brengen en nu is het aan u, onze leden, om zich hierover uit te spreken. Dat er verschillende belangen in het dorp zijn is duidelijk, maar aangezien wij vanaf september met de gemeente gaan praten, hebben wij als VDH een unieke kans om de politiek duidelijk te maken hoe wij graag de verkeersstromen zouden zien gaan. Uw reactie is welkom opinfo@dorpsbelangenhoogland.nl

Tekst: Gerrit van Nieuwenhuizen